Liigu sisu juurde

Kliendid ise vastutavad oma vara ja rahaliste tehingute arvestuse eest. Palgainfo Agentuuri juhi ja analüütiku Kadri Seederi sõnul iseloomustab kõrget palka maksvaid ettevõtteid see, et nad peavad pöörama tähelepanu teistele motivaatoritele. Alpari teeb koostööd ka ECN Currenexiga, mis võimaldab teil teha finantstehinguid otse pankadevahelise turu kaudu. Analüütikud teenivad kõrge kvaliteediga prognoose prognooside hinnanguline täpsus. Tööandja nõudmisel peab töötaja esitama rasedust kinnitava arsti või ämmaemanda tõendi.

Tööturg Riik paneb välistööjõu kontrolli ettevõtjate õlule Lühikest aega Eestis töötavate välismaalaste palkamise tingimusi karmistav seaduseelnõu on taas valitsuse laual ning ehkki vaidlused detailide üle veel käivad, on muudatuse sisu panna ebaseaduslikult kolmandatest riikidest Eestisse tulnud töötajate eest vastutama ettevõtjad, kirjutab Postimees.

Winklevoss Twins Bitcoin Investment

See tähendab, et lisaks Valiku vahendaja palk lühikest aega töötavatele kolmandate riikide kodanikele ja nende tööandjatele laieneks kohustus Eestis töötamise seaduslikkust tõendada ka renditööjõudu kasutavale ettevõttele ehk kasutajaettevõtjale.

Välistööjõu üle peab riigi arvates olema kontroll ettevõtjail. Foto: Unsplash Sama nõue kehtiks ka firmale, kelle juurde lähetatakse välismaalasest töötaja.

Vahendajate õigused ja kohustused

Kui paljud Eesti ettevõtted võõrtöölisi kasutavad, ei osatud politse- ja piirivalveametist PPA ilma suuremahulist andmeanalüüsi tegemata öelda. Siseministeeriumi algatatud muudatusega tahetakse tõkestada Eestis töötamise reeglite kuritarvitamist, aga ka tagada, et ettevõtted ei hiiliks maksude tasumisest kõrvale või ei maksaks välismaalastele Eesti keskmisest brutokuupalgast väiksemat palka. Muudatusega on valitsusel kiire.

Ettevõtjate nõudlus välistööjõu järele on kiiresti suurenenud, samuti on sagenenud praktika, kus Eestisse rendib Ukraina tööjõudu näiteks Poolas tegutsev ettevõte, kes siin makse ei maksa, kirjutab Postimees. Kui aastal andis politsei- ja piirivalveamet 19 lühiajalise töötamise luba, siis mullu registreeriti 32 lühiajalist töötamist Eestis. Aastaks ennustatakse taotluste arvuks vähemalt 36 Võrdluseks: Paraku tähendab suurem hulk välistööjõudu ka seda, et on rohkem tööandjaid, kes eiravad seadusi, nenditakse seletuskirjas.

Vahendusfunktsioonid

Üks suuri probleeme riigi rahakotile on ka tööjõumaksudest kõrvalehoidmine. Ainuüksi eelmise aasta kolme kuuga sai riik maksukahju 8,7 miljonit eurot.

Olukorra lahendamiseks tutvustas siseminister Mart Helme Eesti Konservatiivsest Rahvaerakonnast juba suvel senise välismaalaste töötamist reguleeriva seaduse muudatusi, plaanides need jõustada juba mullu detsembris. See aga nii libedalt ei läinud. Suurimaid etteheiteid algatusele tuli sotsiaalministeeriumist.

Näiteks heitis sotsiaalminister Tanel Kiik Keskerakonnast ette, et muudatusel puudub korralik mõjuanalüüs. Ka nüüd, pärast siseministeeriumi täiendatud eelnõuversiooni valitsusele esitamist nentis Kiik, et lahtisi otsi jagub just eelnõu tehnilistes küsimustes.

Sotsiaalministri sõnul tuleb bürokraatlike mehhanismide juurde loomisel arvestada sellega, et ei tekiks õiguslikke vaidlusi juurde ega ebamõistlikult suuri bürokraatlikke kohustusi kõigile ettevõtjatele, ka neile, kes toimivad ja toimetavad igati vastavuses kehtivatele seadustele.

Ehkki eelnõu järgi võib seadust rikkuda — inimest, laieneb tõendamiskohustus kõigile ning mõjutab paljusid välistööjõudu kasutavaid ettevõtteid ja kümneid tuhandeid töötajaid.

Trading Options parast tundi

See aga võib vähendada Eesti kui ettevõtluskeskkonna atraktiivsust. Siseministeeriumi hinnangul peaks töötajate kontrollimine käima lihtsalt, seda saab teha PPA kodulehel olevate e-päringute kaudu.

Riik paneb välistööjõu kontrolli ettevõtjate õlule

Kui aga töötajal pole õigust firmas töötada, on võimalik PPA iseteeninduskeskkonna kaudu esitada välismaalase lühiajalise töötamise registreerimise Valiku vahendaja palk ka elektrooniliselt. Eesti Tööandjate Keskliidu tegevjuht Arto Aas ja Kaubandus-Tööstuskoja peadirektor Mait Palts peavad arusaamatuks, miks kasutajaettevõtja, tegutsedes heas usu ja täites kõiki kasutajaettevõtja ja tööandja vahel sõlmitud tingimusi, vastutab võrdselt tööandjaga välismaalase eest.

Parim variantkaubandus tana

Pöördumises siseministeeriumile uurisid nad, miks ei ole võimalik järelevalveasutusel kasutajaettevõtja asemel kontrollida, kas välismaalane töötab Eestis selleks antud õigusliku aluse kohaselt. Ühe võimaliku lahendusena viitasid nad näiteks ehituses töötajatele, ka renditööjõule, kohustusliku kaardisüsteemi kehtestamisele, millest kirjutas Postimees mõni päev tagasi.

Binaarsed valikud Video oppetunnid

Muudatusega pannakse kasutajaettevõtjatele kohustus edaspidi tagada seegi, et tema juures töötav välismaalane teeb seda seaduslikult ning tööandja ja kasutajaettevõtja vahel sõlmitud lepingu või mõne muu kokkuleppe järgi. Samas tuleb kasutajaettevõtjal ka praegu kontrollida, kas tema juures töötaval välismaalasel on õigus Eestis viibida ja töötada.

Nii karistatakse tööandjaid, kui nad võtavad tööle Eestis ebaseaduslikult viibiva välismaalase, võimaldavad välismaalasel Eestis töötamise tingimusi rikkuda, aga ka selle eest, et ei tasuta töötasu või makstakse seadusega määratust väiksemat töötasu.