Liigu sisu juurde

Tulemus Huvitav on see, et kõne maksumus ei langenud kliki maksumusega võrreldes viis korda, vaid kukkus ligi 2 korda, mis tegi klienti väga õnnelikuks. Turundusjuhtimist saab vaadelda kontrollina: Funktsiooni; Nõutud Turundusjuhtimine tegevuse juhtimine on mõttekujutuse muutus - kõigi juhtimisotsuste vastuvõtmine, võttes arvesse turu nõudeid, pidevat võimet muuta turu nõudeid, st see ei ole mitte ainult see ettevõtte orientatsioon siseriiklikud võimalused , aga ka väliste tingimuste raamatupidamine on ettevõtte juhtimine otse avatud süsteem.

Piirkondlik Turundusteenuse funktsionaalne põhiline struktuur Funktsionaalne struktuur sobib hästi ettevõtetele, kes valmistavad tooteid kitsas tootevalikus, mida nad ka piiratud hulgal turgudel müüvad.

Kui hoolimata nomenklatuuri ja turgude kvantitatiivsetest piirangutest on ettevõttel märkimisväärsed tootmis- ja turustusmahud, võib selle funktsionaalne struktuur hõlmata divisjonid, mis tegelevad uute kaupade väljatöötamise, kauba levitamise juhtimise, turunduse kavandamisega jne.

Funktsionaalsel struktuuril on oma plussid ja miinused. Väikese tootevaliku ja säästva tootmise abil on see üsna manööverdatav, koordineerimis- Turundusvalikute arvestus kontrolliprotseduurides lihtne. Nomenklatuuri suurenemisega väheneb märgatavalt funktsionaalse struktuuri manööverdusvõime, kuna töötajate Turundusvalikute arvestus spetsialiseerumine toimib nende Turundusvalikute arvestus tõttu ettevõttes omamoodi pidurina väliskeskkonna dünaamikale.

Turunduse funktsionaalne struktuur on kõigi muud tüüpi struktuuride alus. Turundusteenuse toote struktuur Ettevõtetele, kes toodavad suurt hulka tooteid, mis erinevad märkimisväärselt nii tootmistehnoloogiate kui ka tarbimise osas, mis nõuab tootmise ja turustamise eritingimusi, on soovitatav ehitada turundusteenuse struktuur tooteorientatsiooni alusel. Nagu nähtub jooniselt fig. Selle olemus seisneb selles, et ettevõtte turundustegevuse juhtimisel lisatakse veel üks hierarhia tase.

Turu turuanalüüs: tüübid, meetodid, analüüsivahendid. Turuanalüüs Kuidas teha tooteturu analüüsi

Selgub, et näiteks toote B juht koordineerib kogu selle turundusega seotud tööd. Ja kuna ta omab kogu selle toote turundusteavet, on tema reageerimine turul tekkivatele probleemidele kiirem.

Teenuste osutamise voimaluste jagamine

Seega, hoolimata tõsiasjast, et selline struktuur läheb ettevõttele mõnevõrra kallimaks, võib selle tulu osutuda märkimisväärseks, kuna turumajanduse ajategur on eriti oluline. Viimasel ajal on üha enam arenenud turundusstruktuuride tootekesksus. Selle põhjuseks on ettevõtte poolt turule pakutavate kaupade uuendamise kiirenemine. Konkurentsi tihenemine sunnib tootjaid ühelt poolt lühendama kaupade elutsüklit ja teiselt poolt töötama välja põhimõtteliselt uusi kaubamudeleid.

See Turundusvalikute arvestus tingib vajaduse keskenduda ettevõtte turundusteenustele kaupade tarbijaomadustele, klientide tagasisidele, müügiprotseduuridele, konkurentide toimingutele jne, mis muudab turundusstruktuuride tooteorienteerumise mõnel juhul lihtsalt asendamatuks. Konkreetse toote turundusjuhi, kes on hiljuti tuntud kaubamärgihaldurina või brändijuhinafunktsionaalsed kohustused hõlmavad tavaliselt järgmisi ülesandeid: Turundusvalikute arvestus kõigi osakondade tegevuse koordineerimine sealhulgas tootminemis mõjutab tema juhendatud kaupade turustamist; Kaupade tarbijaomaduste arendamine; Vananenud toodete eemaldamine tootmisest ja uute turule laskmine; brändi kujundamine ja arendamine; Konkurentide tegevuse ja turuhinna kontrolli uuring; Tema juhendatavate kaupade turudünaamika ennustamine; Selle toote turundusplaani koostamine.

Jaatmekaitluse voimalused

On selge, et tootejuhi funktsionaalset valdkonda saab täiendada, muuta, kohandada - selle määravad toote ja või turu eripärad. Peamine on siin turundusteenuse ühe üksuse täielik katmine konkreetse toote tootmiseks ja reklaamimiseks turul. Täpselt see tagab kaubastruktuuride tegevuse kõrge kvaliteedi. Toote struktuur on paindlik. Ta suudab kiiresti reageerida turu nõudmistele, kuid nõuab dubleerivate funktsioonide tõttu kitsate spetsialistide suuri tööjõukulusid.

Turundus vanilje valikuid

Turundusteenuste turustruktuur Üsna sageli on ettevõte müügi suurendamiseks sunnitud tegutsema mitmel turul, kus valitsevate traditsioonide ja tavade tõttu järgitakse erinevaid tarbijate eelistusi ning seetõttu on vaja spetsiaalseid tooteesitluse vorme.

Sellistel juhtudel on ettevõtte turundusteenuse turule orienteeritus, mille struktuur on näidatud joonisel fig. Sel juhul tutvustatakse turukorraldajate positsioone analoogselt tootestruktuurigamis võimaldab keskenduda konkreetsete turgude või nende segmentide ostjate vajadustele, vajadustele ja nõudmistele.

Organisatsiooni struktuuri mõiste

Iga turu jaoks töötatakse välja selle spetsiifikale vastav turundusstrateegia, mis keskendub toote tarbijaomaduste, selle reklaamivormide, klientide teadlike ja alateadlike ootuste võimalikult täielikule arvestamisele. Kõik see muudab turule orienteeritud struktuurid efektiivsemaks. Turundusteenuse piirkondlik struktuur Kui ettevõte toodab tooteid, mida turustatakse mitmes piirkonnas, mis erinevad üksteisest looduslike ja klimaatiliste tingimuste, inimeste elustiili jms poolest, on mõistlik orienteerida oma turundusteenuse struktuur piirkondadele joonis See võimaldab teil turundusstrateegiates arvestada sama toote tarbimise eripära erinevatel territooriumidel ja kajastada seda toote tarbijaomadustes on ilmne, et näiteks meie riigi põhjaosa piirkondadesse tarnitavad autod Turundusvalikute arvestus erinema mitme parameetri poolest teistes riikides tarnitud autodest.

Turundusteenuste tüüpilised üld- ja eristruktuurid Kolm viimast tüüpi turundusorganisatsioonide struktuuri on vormilt väga sarnased. Nende erinevust nähakse ainult selles, et hierarhia teisel tasandil saavad juhid bürooülemad olla orienteeritud kas kaubaga töötamisele, turuga töötamisele või piirkonnaga töötamisele.

Tegelikult, hoolimata identsetest ülesandenimedest hierarhia kolmandal tasemel, on erinevused nende kolme struktuuri vahel märkimisväärsemad. Ja need erinevused peituvad lahendatavate ülesannete sisus. Konkreetselt ei näe kaubastruktuuri turu-uuringud kindlasti kahe teise struktuuri sarnaste ülesannete kompleks.

Tabel 3. See määratleb kuupäevad ja esinejad, kes kasutavad turundusvahendeid: toode, hind, levitamine, reklaam ja positsioneerimine. Turundusprogramm - süsteemidokument, mis on välja töötatud turu-uuringute põhjal, eesmärgiga saavutada ärifunktsioon usaldusväärse turul osalemise strateegia abil, et maksimeerida klientide rahulolu ja kavandatud kasumit.

Lisaks võivad hierarhia kolmandal tasandil esineda täiesti konkreetsed struktuuriüksused. Turundusvalikute arvestus on turustruktuuris õigustatud üksuse loomine, näiteks koostööks vahendajatega. Samuti võib tunduda, et turu- ja piirkondlikud struktuurid on piisavad. Kuid see on võimalik ainult siis, kui turud, kus ettevõte tegutseb, on geograafiliselt killustatud.

Üldisel juhul võivad samal territooriumil asuda erinevad turud. Kui jah, siis turu- ja piirkondlike turundusstruktuuride vahel on kindlasti suur erinevus. Ülaltoodud turunduse organisatsioonilisi struktuure võib ehk nimetada tüüpiliseks.

Need on üldistatud ja saavad igal juhul olla ainult aluseks konkreetsele ettevõttele kõige sobivama turundusteenuse loomisel.

Tegelikkuses võib ettevõtte turustusteenuse struktuur, lähtudes ettevõtte tegutsemise tingimustest, ühendada funktsionaalse ja kauba või funktsionaalse ja turu või funktsionaalse ja piirkondliku struktuuri tunnused.

See tähendab, et ettevõte, pöörates suurt tähelepanu turunduse funktsioonidele, viib samal ajal läbi suuri turundustöid kas kaupade, turgude või territooriumide suunas. Turundusteenuse funktsionaalse toote-struktuuri näide on toodud joonisel fig.

Selline turundusteenuse kombineeritud organisatsiooniline ülesehitus, kasutades samal ajal kahte või enamat tööjaotuse märki eriti funktsioonide ja kaupade, nagu joonisel Kuid selline kombinatsioon toob paratamatult kaasa organisatsiooni struktuuri hierarhia suurenemise. Teisisõnu määratakse üleminek efektiivsematelt, nagu tunnustavad tänapäevased juhtimisteooriad, lamedad struktuurid vähem efektiivsetelt kõrgetelt.

See põhjustab probleeme teabe ülekandmisel ülalt alla ja vastupidi, kuna sõnumite moonutamise tõenäosus suureneb. Kuid samal ajal jäävad turundusteenuste võimalused osaleda ettevõtluse arengustrateegiate väljatöötamises, tulevikku suunatud ja tõhusate ning tulemuslike otsuste põhjendamisel ning langetamisel praktiliselt samal tasemel.

Peakorteri organisatsioonilised struktuurid ja turundusüksuste koht neis Ettevõtte arengu strateegiliste suundade väljatöötamisel turundusteenuse osaluse või Turundusvalikute arvestus seotud probleemid elimineeritakse peakorteri organisatsioonistruktuuride loomisega, mis nõuavad ettevõtte turunduse jaoks juhi asetäitja ametikoha kehtestamist.

Seda tüüpi struktuur on näidatud joonisel fig.

Turunduse entsüklopeedia. Mudeli täiendused

Peakorteri struktuur sarnaneb funktsionaalsega, kuid ainult vormis. Vastupidiselt funktsionaalsete üksuste juhtidele on peakontor kaasatud ettevõtluse arendamise strateegiate väljatöötamisse.

Kuna turundusdirektor on ühe peakorteri juht, siis tegelevad turundusteenused ettevõtte strateegia väljatöötamisega ja mitte ainult selle taktikaliste ülesannete lahendamisega. Peakorteri struktuuril pole siiski puudusi. Kuna erinevate otsuste väljatöötamisest võtavad osa erinevate staabide töötajad, väheneb vastutus ka nende üksuste seas, kes nende otsuste elluviimises ei osale. Lisaks on peakorteri struktuur väliskeskkonna muutustele reageerimiseks üsna tülikas, aeglane ja aeglane.

Turundusteenuse funktsionaalne (põhiline) struktuur

Maatriksstruktuurid ja nende roll turunduses Tänu arvutitehnoloogia, info- ja transporditehnoloogia arengule on ärimaailm muutunud dünaamilisemaks. Vastates aja väljakutsele, peavad ettevõtted õppima kiiresti reageerima väliskeskkonna dünaamikale. Seda saab muu hulgas saavutada, luues organisatsioonilised struktuurid, mis on vastuvõtlikud väliskeskkonna muutustele.

Sellised paindlikud organisatsioonilised struktuurid hõlmavad maatriksstruktuure joonis Maatriksstruktuurid on kõige tõhusamad disainilahendusega seotud probleemide lahendamisel. Oletame, et peate välja töötama uue tootemudeli, uue reklaamikampaania või Zig Zag binaarsed variandid muud, mis nõuab lühikese Turundusvalikute arvestus jooksul märkimisväärset hulka kvalifitseeritud tööjõudu.

Probleemi lahendamiseks luuakse vastavate üksuste ajutised spetsialistide rühmad meeskonnad. Näiteks nagu näidatud joonisel fig.

äriideed: Laagriplatsi äriplaani näidis

Selle osakonna ülejäänud kuus inimest teevad käimasolevat tööd. Ja nii edasi kõigis turundusteenuse funktsionaalsetes üksustes. Programmidesse kaasatud töötajaid ei vabastata praegusest tööst, kuid nende peamise töö määrab mõnda aega nende programmide sisu, kuhu nad on kaasatud. Sel perioodil alluvad nad kahekordsele alluvusele: nagu varem, annavad nad aru oma üksuse juhile, kus nad alaliselt töötavad, ja programmi juhile.

Kolmas etapp

Seega luuakse maatriksstruktuurid mõneks ajaks, need pole püsivad. Nende eeliste hulgas võib nimetada projektiprogrammis osalejate tegevuste funktsionaalse sisu ja nende väljendunud meeskondade probleemidele orienteerituse, spetsialistide paindliku kasutamise, lühema reageerimise aja turu nõudmistele ja turundusosakondade suurema tõhususe kombinatsiooni.

Maatriksistruktuuridel on lisaks ilmsetele eelistele ka puudusi. Nende hulka kuuluvad konfliktid projektijuhtide ja funktsionaalsete üksuste juhtide vahel projektimeeskonna liikmete topelt allutamise tõttu, õiguste ja vastutuse tasakaalu rikkumine meeskondade lühikese olemasolu tõttu, kontrollikulude suurenemine jällegi topelt allutamise tõttu.

Organisatsiooniliste struktuuride kontseptuaalne areng Analüüsides organisatsiooni struktuuride tüüpe ja variante, võime järeldada, et ideaalseid struktuure ei ole ega saa olla.

Väliskeskkonna parameetrid muutuvad ja olukorraga kohanemiseks peavad muutuma organisatsioonid ise Turundusvalikute arvestus nende struktuurid ja kultuur. Sellega seoses ilmuvad pidevalt uued ebatraditsioonilised vaated ja arvamused organisatsioonide sisemise korralduse kohta.

Nii et eriti välisteadlased T. Berne ja G. Stalkeranalüüsides organisatsiooni võimet reageerida muutustele, grupeeris kõik organisatsiooni struktuurid kahte suurde klassi: mehhaaniline ja organistlik mõnikord kirjutavad nad orgaanilist.

Laagriplatsi äriplaani näidis

Neid struktuuriklasse saab esitada konstantse poolusena. Konkreetse ettevõtte organisatsiooniline struktuur võib olla enam-vähem orgaaniline või enam-vähem Vabakaubandusstrateegia looja Turundusvalikute arvestus vaevalt, et see on absoluutselt puhtal kujul ainult üks või teine.

Mehhaanilist tüüpi organisatsioonides on kõik ülesanded selgelt eristatud ja töötajad täidavad täpselt määratletud hierarhia piires üheselt väljendatud juhiseid. Weberi kirjeldatud bürokraatiat seostatakse selliste struktuuridega, milles peetakse oluliseks läbiviidud protseduuride, esinejate õiguste ja kohustuste detailset kirjeldust.

Mehhaanilised struktuurid toimivad Turundusvalikute arvestus hästi stabiilses, aeglaselt muutuvas täpsemini, tajuvalt muutuvas väliskeskkonnas. Kontinuumi teises otsas on Turundusvalikute arvestus tüübi organisatsioonistruktuurid, milles esinejad juhinduvad mitte ainult ja mitte nii väga! Nõuetest, vaid ka väliskeskkonna nõuetest, olukorra uutest tingimustest, mis nõuetes ei kajastu.

Parimate varude kauplemise susteemid

Sellised struktuurid on kõige tõhusamad kiiresti muutuvas väliskeskkonnas, kuna otsused tehakse spetsialistide kiirete eksperthinnangute alusel, millel puuduvad bürokraatlikud tõkked. On ilmne, et organistlikud struktuurid viitavad spetsialistide otsuste tegemisel tsentraliseerimisest ja volituste delegeerimisest lahkumisele.

Mehhaanilist struktuuri saab võrrelda mehhanismiga ja orgaanilist struktuuri organismiga. Mehhaanilised struktuurid ei Turundusvalikute arvestus praktiliselt tundlikud väliskeskkonna muutuste suhtes või reageerivad parimal juhul neile raskustega ja suure viivitusega, kuid samas võimsad ja vastupidavad nagu masinad.

Kuidas teha nõutud toodet?

Orgaanilised struktuurid on tundlikumad, reageerivad koheselt, kuid ei suuda kogu organisatsiooniliste probleemide koormust kanda. Organisatsioonistruktuuride väliskeskkonna muutustele kiire reageerimise loomiseks on ka teisi lähenemisviise. Neist kahte, C. Handy sõnastanud, käsitletakse erandina Seega näitab organisatsioonistruktuuride kontseptuaalne areng ettevõtete ja nende üksuste tegevuse sisemise sujuvamaks muutmise vormide ammendamatust.

Seda asjaolu tuleb muidugi arvestada kodumaiste ettevõtete turundusteenuste kavandamisel või parendamisel. Need peaksid olema ühelt poolt usaldusväärsed ja tõhusad Turundusvalikute arvestus teiselt poolt paindlikud ja vastuvõtlikud väliskeskkonna dünaamikale. Turundusteenuste organisatsiooniliste struktuuride kujundamisel tuleb meeles pidada, et turundaja töö on loominguline, seetõttu ei salli ta kõvasid vorme.