Liigu sisu juurde

Kuigi see režiim on algselt loodud toimima ilma välklambita, saab seda vajadusel kasutada, näiteks manta raid pildistades. Funktsioonide detaile vaadake digitaalkaamera kasutusjuhendist. Delfiinide hirmutamise vältimiseks ei ole paljudes delfiinide jälgimiskohtades lubatud kasutada välklampi. Olge ettevaatlik, et te ei kriimustaks rõngastihendi eemaldaja otsaga rõngastihendi soont. Palun kontrollige hoolikalt.

Palun lugege seda kasutusjuhendit põhjalikult ja kasutage toodet ohutult ja korrektselt. Palun kasutage seda kasutusjuhendit pärast lugemist viitena. Ebaõige kasutamine võib põhjustada korpuse sees oleva kaamera kahjustumist sinna sattunud vee tõttu ja remontimine ei pruugi olla võimalik. Teostage enne kasutamist põhjalik kontroll, nagu on kirjeldatud selles kasutusjuhendis. Sissejuhatus Selle kasutusjuhendi osaline või täielik volitamata kopeerimine, v.

Volitamata reprodutseerimine on rangelt keelatud. Palun lugege enne kasutamist järgnevaid punkte See korpus on täppisseade, mis on mõeldud kasutamiseks kuni 45 m sügavuses vees. Palun käsitsege seda piisava ettevaatlikkusega. Palun kasutage korpust korrektselt pärast seda, kui olete piisavalt aru saanud selle kasutusjuhendi sisust, mis puudutab korpuse käsitsemist, kasutamiseelseid kontrollimisi, hooldust ja kasutamisjärgset hoiustamist.

Parimate valikutehingute vorgus

Lisaks ei kompenseerita kulutusi, mis on tekkinud sisemiste materjalide kahjustumisest või salvestatud andmete kadumisest tänu vee sattumisele kaamera sisemusse. Tegelege nende kahjustustega, rakendades oma kaameral enne kasutamist omal äranägemisel sobivaid meetmeid.

 • Search | Ykoon Flight Radar
 • Full text of "Catalog of Copyright Entries Music July-Dec 3D Ser Vol 12 Pt 5"
 • Tootajate varude valikute taastamine
 • Hinnavaatlus - euro26.ee hinnakiri
 • Спросил Ричард.

ET 2 3 Ohutuks kasutamiseks Selles kasutusjuhendis kasutatakse erinevaid piktograafe, et anda ülevaadet toote õigest kasutamisest ja ennetada kasutajale või teistele isikutele tekkivaid ohtlikke olukordi ja vara kahjustamist. Neid piktograafe ja nende tähendusi on näidatud allpool. See tähistab kohti tekstis, mis võib põhjustada vigastusi või kahjustusi varale, kui käsitsemisel eiratakse antud juhiseid. Järgnevat tüüpi õnnetuste toimumine on võimalik. Vigastus, mida võib põhjustada kehale kõrgelt kukkumine.

Vigastus, mida võib põhjustada kehaosade kinnijäämine avatavatesse ja sulguvatesse osadesse. Väikeste osade, rõngastihendite, silikoonmäärde või silikageeli alla neelamine.

1 2 3 kauplemisstrateegia

Kui mõni detailidest on alla neelatud, võtke koheselt ühendust oma arstiga. Välklambi kasutamine otse silmade ees võib põhjustada püsivat nägemiskahjustust jne. Sisse jäetud akudega hoiustamine võib põhjustada akuvedeliku lekkimist ja süttimist.

 • PT Kasutusjuhend - PDF Téléchargement Gratuit
 • PT Kasutusjuhend - PDF Téléchargement Gratuit
 • Kasti levikut Strateegia
 • Full text of "Catalog of Copyright Entries Music July-Dec 3D Ser Vol 12 Pt 5"
 • Макс умолк.

Tekkinud vesinikgaaside tõttu on võimalik süttimine või plahvatus. Thunder Bird Trading System AFL on vigastuste tekkimine, kui see puruneb tänu tugevale löögile vastu kivi või muud kõva objekti. See võib põhjustada veeleket või vigastusi.

Seda tuleks vältida. Asukohad, kus temperatuur võib tõusta kõrgeks, näiteks otsese päikesevalguse käes, autos jne.

Advanced Rocket Jet AFL -- Amibroker Tutorial

Leegi lähedus Üle 45 m sügavune vesi Asukohad, kus esineb vibratsiooni Asukohad, kus on kõrge temperatuur ja õhuniiskus või esineb mitmeid temperatuurmuutusi Lenduvate objektidega asukohad 3 Avamine ja sulgemine asukohtades, kus esineb palju liiva, tolmu või mustust, võib halvendada veekindlust ja põhjustada veeleket. Kui see toode, mille sees on digitaalkaamera, saab tugevaid lööke või selle peale asetatakse tugevaid objekte, võib digitaalkaamera kahjustuda.

Kui neid kasutatakse korpusel otse või kaudselt kemikaalide aurunavõivad need põhjustada kõrge rõhu all mõranemist või muid probleeme.

ET 4 5 Kemikaalid, mida ei saa kasutada Lenduvad orgaanilised lahustid, keemilised puhastusvahendid Roostevastane vahend Kaubanduses müüdavad udu eemaldamise ained Spetsiaalsest silikoonmäärdest erinevad määrded Liimained Seletus Ärge puhastage korpust alkoholiga, bensiiniga, vedeldiga ega muu lenduva orgaanilise lahusti või keemilise puhastusainega jne.

Kasutage puhast või leiget vett. Ärge kasutage roostevastaseid aineid.

PT-056. Kasutusjuhend

Metallosadena on kasutatud roostevaba terast ja messingit. Peske puhta veega. Ärge kasutage kaubanduses müüdavaid udu eemaldamise aineid. Kasutage alati spetsiaalset niiskustimavat silikageeli.

Kasutage silikoonist rõngastihendi korral ainult spetsiaalset silikoonmääret, vastasel juhul võib rõngastihendi pind halveneda ja põhjustada veeleket.

Hinnavaatlus

Ärge kasutage liimaineid remontimisel ega muul otstarbel. Kui annate seda käest kätte jne, käsitsege seda palun piisava hoolikusega.

Ulevaade tulevastest kaubandussusteemidest

Vastasel juhul võib õhurõhk muuta korpuse avamise võimatuks. See põhjustab veeleket. ET 5 6 Sisukord Sissejuhatus Veekindluse säilitamine Eemaldage rõngastihend Ettevalmistused Kontrollige pakendi sisu.

Kontrollige, kas karbis on kõik lisaseadmed. Kui lisaseadmed on kadunud või puudu, võtke ühendust oma tarnijaga.

Hinnavaatlus

Kui kasutatakse korpuse funktsiooni osasid, toimivad Tehingu valimine digitaalkaamera funktsioonid. Funktsioonide detaile vaadake digitaalkaamera kasutusjuhendist.

ET 10 11 Lisaseadmete kasutamine Paigaldage randmepael Paigaldage korpusele randmepael. Paigaldamise joonis Paigaldamine lõpetatud Randmepael Randmepaela auk Kuidas kasutada randmepaela Lükake oma käsi läbi randmepaela ja reguleerige sekke pikkust tõkestusnupuga. Juhikud Paigaldamine Eemaldamine Objektiivi kaane monteerimine ja eemaldamine Sobitage objektiivi kaas objektiivi rõngale nagu näidatud joonisel. Veenduge, et eemaldate objektiivi kaane enne pildistamist.

Trading SP500 valikuid

ET 12 13 Fiiberkaabli adapteri kasutamine Fiiberkaabli adapter on vajalik, kui ühendate korpusega eraldi saadavaloleva UFL-1 allvee välklambi kasutades allvee optilist fiiberkaablit valikuline: PTCB-E Kuidas paigaldada 1 Kinnitage optilise fiiberkaabli adapter difuusorile nagu näidatud alloleval joonisel. Eemaldage allvee optiline fiiberkaabel, kui te seda pildistamise ajal ei kasuta.

Täpsemaid andmeid vaadake digitaalkaamera ja UFL-2 kasutusjuhistest.

" Входя в здание, Николь рассталась с мыслью о детях.

ET 13 14 Kontrollige digitaalkaamerat Kontrollige digitaalkaamerat enne selle paigaldamist korpusesse. Aku laetuse kontrollimine Vee all pildistades kasutatakse välku sageli. Enne sukeldumist veenduge, et aku oleks piisavalt laetud.

 1. Вот почему мне хотелось оставить ему прощальное письмо.
 2. Hinnavaatlus - euro26.ee hinnakiri
 3. Неужели ты забыла все часы, которые я провела с Бенджи в Авалоне?.
 4. Socket Jaga Option Tehingud
 5. Она чувствовала себя настолько эмоционально опустошенной, что не могла даже шевельнуться.
 6. Oiged voi valed binaarsed variandid

Järelejäänud piltide arvu kontrollimine Veenduge, et andmekandjal oleks piisavalt vaba ruumi tehtavate piltide jaoks. Eemaldage digitaalkaameralt randmepael.

Kui digitaalkaamera paigaldatakse koos randmepaelaga, võib randmepael sattuda korpuse osade vahele ja põhjustada veelekke. Kinnitage digitaalkaamerale peegeldusvastane rõngas Eemaldage digitaalkaameralt objektiivi rõngas, seejärel paigaldage peegeldusvastane rõngas. Seejärel vajutage nupule OK. Lisainfo saamiseks vaadake digitaalkaamera kasutusjuhiseid.

Neszeri valikute kaubandus

Korpuse Thunder Bird Trading System AFL Kontrollimine enne kasutamist Korpuse detailid on läbinud tootmise ajal põhjaliku kvaliteedikontrolli ja kokkupaneku ajal põhjaliku töötamise kontrolli. Lisaks on kõikidele toodetele tehtud rõhutest vee rõhu testeriga, et veenduda, kas toote omadused vastavad tehnilistele andmetele. Siiski, sõltuvalt kandmise ja hoiustamise tingimustest, hooldamisest jne võib veekindluse funktsioon olla kahjustatud. Teostage alati enne kasutamist järgmised eelkontrollid.