Liigu sisu juurde

Eesti rahvusvahelises väliskaubanduspoliitikas Eestile on mõlemad organisatsioonid võimalus osaleda rahvusvahelise väliskaubanduspoliitika kujundamisel ja elluviimisel. Vaba kaubandus loob majanduskasvu ja töökohti ning tugevdab Euroopa poliitilisi ja majanduslikke suhteid kolmandate riikidega.

Riik toimib maksutulude pealt ja majandusest genereeritud tulud moodustavad ühe kolmandiku. Kui seadustega on 85 protsenti paika pandud, kuidas riik peab selle kulutama, siis on riigi mängumaa ainult 15 protsenti sellest kolmandikust ehk jämedalt ainult viis protsenti kogu majanduse mahust," rääkis Luman.

See on fakt," lausus Luman.

Marina Kaljurand Välismajanduse ja arengukoostööküsimuste asekantsler Muidugi oleks see üleskutse kõlanud võimsamalt ja olnud suurema kaaluga, kui seda oleks öeldud mõnele suurriigile. Ometigi öeldi seda Eestile. See oli kompliment ja hinnang senisele majanduspoliitikale ning palve jätkata samamoodi.

Ehitusettevõtjana märkis Luman, et sellesse sektorisse jõuab kriis tavaliselt hiljem kui mujale, ja seetõttu pole ehitussektor kunagi hea indikaator, kuidas kriis majandusele mõjub. Kui ettevõtted suudavad oma tellimuste taset hoida, on nad väga tublid.

Praegused kaubanduse signaalid

Selle asemel tuleks meil koostööd teha ja mõelda, kuidas me saaksime Euroopat avatuse suurendamise kaudu konkurentsivõimelisemaks muuta.

Sellisel juhul saaks rääkida meiepoolsest tegevusest ja juhtimisest. Me peame mõtlema, kuidas me saaksime tagada, et kaubandustõkete arv väheneks, mitte suureneks — eriti Koread ning kohustusliku päritolumärgistuse nõuet puudutavate otsuste osas ning ajal, mil nõuded kliimamaksude kehtestamiseks suurenevad.

Meie, Euroopa Parlamendi liikmed, peame ka selle üle mõtlema. Euroopa on praegu pretsedenditus kriisis, mis ei ole üksnes majanduslik ja rahanduslik kriis, vaid tähendab eelkõige süsteemi kriisi.

Eesti – vaba kaubanduse valvekoer

Enne kui käsitleda majanduskriisi mõjusid maailmakaubandusele, mis on meie arutelu teemaks, tahan teha ühe täpsustuse: kaubandus ei ole kriisi ohver, see on ka üks kriisile kaasa aidanud tegureid.

Praegu elame me tõesti tohutu ülemaailmse tasakaalustamatuse ajajärgul, mida toidab ühelt poolt mõnede riikide ülemäärane kaubandusbilansi puudujääk, mis tuleb kasvava sisemaise võlakoormuse arvelt, ja teiselt poolt kaubandusbilansi ülejääk, mis on tingitud mõnede peamiselt areneva vajadusega riikide ekspordist, kusjuures nende riikide sisetarbimine ei kasva samasuguse kiirusega.

Praegused kaubanduse signaalid

Lisaks on seni ellu viidud kaubanduse liberaliseerimise poliitika seda tasakaalustamatust üksnes suurendanud, nõrgendades muu hulgas planeedi vaeseimate riikide majandust.

Seetõttu on need riigid, keda julgustati spetsialiseeruma monokultuuride ekspordile, kannatanud puudust toorainehindade erakordsete kõikumiste tõttu ning see volatiilsus on rahvusvahelise spekuleerimise tulemusel suurenenud. Maailm on kummaline, kui aastatuhande esimeseks arengueesmärgiks seatakse vaesuse ja nälja likvideerimine, ent samal ajal spekuleeritakse nisuhindade tõusuga.

Ometi leiavad praegu ennast keerulises olukorras ka needsamad inimesed, kes kaitsesid ndatel iga hinna eest liberaliseerimist ja turu vabastamist. Kaotatud töökohtade arvu pidev suurenemine, seiskunud ja mõnikord isegi negatiivne majanduskasv ning hoogustuv sotsiaalne kriis on teguriteks, mis näitavad, et me ei saa enam lubada töökohtadel selle kultuse nimel kaduda.

Praegused kaubanduse signaalid

Kuidas me seletame kriisi ajal töötajatele, kes on oma töökohti kaotamas, et peamine küsimus on vabastatud turu säilitamine, isegi äkiliste ja mõnikord traagiliste ümberpaigutamiste hinnaga? Seetõttu on kriis, mida me praegu kogeme, selgelt süsteemikriis, millele me peame reageerima uue arengumudeliga. Austatud volinik, minu arvates peame me selle valesuunalise ja mõnikord tagasilöökideni viinud strateegia uuesti määratlema. Me ei elavda oma tööstuseksporti sellega, et sunnime arenguriike oma majandust veelgi enam avama.

Vastupidi, on hädavajalik kaaluda uut strateegiat, mis looks õige tasakaalu avatuse, kaitse ja toetuse vahel. Soovin naasta nende ideede juurde. Me ei saa ignoreerida neid arenguid, mis sundisid Ameerika Ühendriike täiendavalt kasutama oma kaubanduse kaitsemehhanismi või Hiinat Euroopa dumpinguvastaste meetmete asjus WTO poole pöörduma.

Kui me seisame vastamisi ebaõiglase kaubanduspraktikaga, siis on tõesti selge, et kaitse on vajalik, ent selle Praegused kaubanduse signaalid tuleb rahvusvaheliselt tunnustada ja kaitsta ning mõnikord tuleb ebaõiglased süüdistused protektsionismis lõplikult tagasi lükata. Lisaks muutub vajadus kaubanduspoliitika toetamise järele iga päevaga üha ilmsemaks ning see toetus sõltub muu hulgas sellest, kas ühenduse rakendatav poliitika on tegelikkuses järjepidev.

Poliitika järjepidevus ei ole intellektuaalne arutlusteema, vaid absoluutne vajadus, juhul kui me tahame uut arengumudelit uuesti määratleda. Finantskriis on Euroopa Liidu liikmesriikide kaubandust tõepoolest kahjulikult mõjutanud.

Toomas Luman: riik on andnud ettevõtjatele liiga optimistlikke signaale

Eriti rängalt on see mõjutanud kinnisvara- ja turismisektorit. Eriti tugevalt mõjutab see tööhõivet. Arvesse tuleb võtta ettevõtetevaheliste võlgnevuste kiiret tõusu, üleriigiliste ja kohalike riigihangetega tegelevate organisatsioonide maksevõlgnevusi jne. Eelviidatud probleemid iseloomustavad ka teisi riike. Nende lahendamiseks on vaja kõikehõlmavat lahendust ELi tasandil, mis nõuab tihedat koostööd ka Euroopa Komisjoni erinevate peadirektoraatidega.

Praegused kaubanduse signaalid

Volinik De Gucht rõhutab, et oluline on toetada laienevate Euroopa ettevõtete tegevusala ja võimalusi, võtta kasutusele selgepiirilised ennetavad kaubandusmehhanismid, lõpetada edukalt Doha läbirääkimised, kasutada uusi meetmeid otseste välisinvesteeringute toetamiseks ja kaitseks ning kaitsta uut investeerimispoliitikat finantskriisi taustamõjude eest. Nende eesmärkide saavutamine ning majanduskoostöölepingute edukas sõlmimine Aafrika, Kariibi mere piirkonna ja Vaikse ookeani piirkonna riikidega on samuti finantskriisist toibumisega tihedalt seotud.

Ometi jääb päevakorda rida probleeme, millest mõnda on juba mainitud.

Teave nutika pakkumise kohta

Kas me kasutame Euroopa vahendeid suure tööpuuduse määraga võitlemiseks tõhusalt? Mida saab Euroopa Liit teha, seistes vastamisi praeguse puudujäägiga, raha devalveerimise ja kõrge inflatsiooniga, mis kaubandust otseselt mõjutavad? Milliseid kaubanduspoliitika instrumente omab Euroopa Liit finantskriisi ja selle tagajärgedega toimetulemiseks?

Venemaa senine ettearvamatu kaubanduspoliitika ei loo soodsat keskkonda kaubandussuhete arenguks, pigem takistab seda. Euroopa Liidu ja Eesti seisukohalt on oluline Venemaa võimalikult kiire WTOsse astumine, kuid mitte erandeid välja kaubeldes ja aega venitades, vaid täites kõiki kehtestatud tingimusi ja võetud kohustusi.

Selleks näib aga Vene poolel tahe puuduvat.

Depressed? : YOU ARE NOT DEPRESSED, IT’S YOUR GUT! - Dr. J9 Live

Euroopa Liit jagab seisukohta, et kaubanduspoliitika peab tuginema eeldusele, et Euroopa majanduslik heaolu on lahutamatult seotud maailma teiste regioonide omaga ning vastus suurenevale globaalsele konkurentsile ei ole kaitsta ELi õiglase konkurentsi eest, vaid jätkuvalt kasvav avatus suhetes nii kodus kui ka võõrsil.

Kuigi ollakse ühiselt seisukohal, et ELil on juhtroll parimate praktikate ja reeglite edendamisel, on nende reeglite omavaheline kokkuleppimine vahel väga raske. Nagu ka mitmete teiste Euroopa Liidu poliitikate puhul, on kaubanduspoliitikas riikide seisukohad tihti erinevad. On riike, kes põhimõtteliselt toetavad vaba ja avatud kaubandust, on riike, kes püüavad aktiivsemalt kaitsta oma ja seeläbi ka Euroopa Liidu turgu, et mitte öelda — kalduvad pehme protektsionismi poole.

 • Veeva aktsiaoptsioonid
 • Николь постояла в дверях, чтобы глаза ее привыкли к темноте и можно было добраться до следующего дома.
 • Каприз природы, нарушающий ее фундаментальные.
 • Это был самый молодой из трех октопауков, обитавших по соседству (Геркулес жил на другой стороне площади), и люди поддерживали с ним контакт.
 • Tootab aktsiaoptsioonide
 • Python Backtest kauplemise strateegiad
 • Прежде чем вернуться к семье, Ричард повел Бенджи в зал, который они с Николь прежде именовали музеем октопауков.

Ei ole erandlik, et Euroopa Liidu Nõukogu kaubanduspoliitika komitee TPC — Trade Policy Commitee, endine komiteenimetus muutus Lissaboni lepingu jõustumisega arutelud võivad olla pikad ja emotsionaalsed, sest püütakse leida kõigile sobivaid lahendusi. Eesti kuulub Euroopa Liidus nende riikide hulka, kes toetavad liberaalset ja vaba kaubandust. Kui küsida, mis on Eesti eesmärgid Euroopa Liidu väliskaubanduspoliitikas, siis sellele saabki vastata lühidalt, et lisaks Eesti ettevõtjate huvide edendamisele on Eesti huviks võimalikult hästi toimiv Euroopa Liit ka väliskaubanduse kontekstis.

See omakorda tähendab, et kui läheb hästi Euroopa Liidul tervikuna, läheb hästi ka igal üksikul liikmesriigil, sealhulgas Eestil.

4-20mA 0-10v Signaali Generaator 24V Praegune Pinge Saatja Signaali Simulatsioon

Euroopa Liidu vabakaubandussuhted Alljärgnevalt toon mõned näited viimastest elavatest diskussioonidest TPCs ja Eesti seisukohtadest. Nimetatud uued lepingud on olemuselt ulatuslikud, mis tähendab, et traditsiooniliste kaubandusteemade kvoodid ja tollimaksud kõrval sisaldavad need ka muid kaubandusega seotud valdkondi — teenused, riigihanked, intellektuaalse omandi kaitse jms.

Majandus Riik ei tohiks ettevõtjatele anda liiga optimistlikke signaale, et kõiki suudetakse toetada, sest see paneb ettevõtjad äraootavale seisukohale, märkis Eesti kaubandus-tööstuskoja juhatuse esimees ning ehitusettevõtja Toomas Luman "Esimeses stuudios".

Kõige kaugemale on jõutud ELi ja Korea Vabariigi vahelise vabakaubanduslepingu läbirääkimistega. Seda lepingut on räägitud läbi mitu aastat, leping on ambitsioonikas ja lõppkokkuvõttes kasulik mõlemale poolele ning sellega on nõus kõik Euroopa Liidu liikmesriigid.

Praegused kaubanduse signaalid

Kuid siis tulevad mängu siseriiklikud huvid ja lobitöörühmad, eelkõige autotööstuse omad. Mitme Euroopa Liidu liikmesriigi autotööstus näeb Koreas endale konkurenti ja need liikmesriigid olid kuni viimase hetkeni valmis lepingut selle nimel pidurdama. Muidugi tuleb erinevate tööstusharude esindajaid mõista — nemad peavad võitlema ja seisma oma esindatavate ettevõtete huvide eest.

Ning kui üks või teine huvigrupp on Euroopa Liidu liikmesriigis tugev ja mõjukas, mõjutab see ka selle riigi käitumist. Viimase aasta jooksul on Eesti pidanud ambitsioonikaid kaubanduskokkuleppeid Lõuna-Koreaga tähtsaks ning toetanud vabakaubanduslepingu kiiret sõlmimist, sest kompromiss, mis on läbi räägitud, on soodne ja kasulik Euroopa Liidule tervikuna ka siis, kui üksikute tööstusharude huvid võivad olla kaitstud erinevalt.

Eesti on toetanud Euroopa Komisjoni ja neid liikmesriike, kes peavad üksikute tööstusharude huvidest olulisemaks suurt pilti — Euroopa Liidu majandushuvisid tervikuna.

Oleme lähtunud sellest, et oluline on lepingu tasakaal ning Euroopa Liidu kui terviku huvid. Seetõttu loeme kogu Euroopa Liidu võiduks seda, et leping Nüüd jääb loota, et leping läbib võimalikult kiiresti lepinguosaliste juriidilised protseduurid ja jõustub võimalikult pea.

 • Loo valiku strateegiad
 • Vital Moreira, esitaja.
 • Vaba ja õiglane kaubandus Vabakaubandus töökohtade ja jõukuse nimel Üks EL-i töökoht seitsmest sõltub kaubandusest muu maailmaga.
 • Никаких забытых тележек.
 • Trade tariifide tariif
 • Kuidas Googlei aktsiaoptsioonid toimivad
 • Другой был целиком отведен госпиталю в Сентрал-Сити.

Majandushuvide kõrval ei saa jätta tähelepanuta vabakaubanduslepingute poliitilist tähtsust. Vabakaubandusleping Koreaga saab oleme esimene omataoline ulatuslik vabakaubandusleping, mille sõlmimise võimalus on Euroopa Liidul praegu reaalne. Oluline on ka see, et kuigi Euroopa Liidul on tihedad ja vastastikku kasulikud partnerlus- ja majandussuhted USAga, sealhulgas aktiivsed kaubandussuhted, on Euroopa Liit ja USA ka konkurendid ning ka USA ja Korea peavad läbirääkimisi vabakaubanduslepingu sõlmimise üle.

Ei ole vähetähtis, kes selle esimesena sõlmib ning saavutab sellega lisaks majanduslikule võidule ka poliitilise võidu.

Vaba ja õiglane kaubandus

Muidugi tuleb alati hinnata ja kaaluda iga kokkukeppe detaile, kuid ei tohi jätta nägemata tervikpilti, muidugi tuleb alati kaitsta oma riigi huve, kuid tuleb näha Euroopa Liidu kui terviku huvisid ning olema selle nimel valmis kompromissideks. Meie reegliks on läbipaistvus ning avatus kaubandusläbirääkimiste igas staadiumis, kuid samas kaitseme vajadusel konfidentsiaalsust, et saavutada parimad tulemused.

ERP fraktsioon on samuti toetanud usaldusväärseid ja proportsionaalseid EL-i kaubanduse kaitsemeetmeid, et kaitsta meie kodanike töökohti kolmandate riikide ebaausate kaubandusvõtete eest, kes ujutavad meie turud üle oma toodetega.