Liigu sisu juurde

Ei võinud talle vastata, et esindan Tallinna Eesti Sõjaväelaste Bürood. Kutsusime kokku miitingu kasarmu siseõuel, kus oli ehitatud puuplatvorm ettekanneteks. Kõnelejateks olid Jürgens. Büroo komandeeris mind sõita Petrogradi selgitama olukorda — kas alluvuse või koostöö vahekord Keskkomiteega? Sel ajal kui sovietis oli tõusmas järjest suurem vaen eesti polgu vastu, käisid Büroo liikmed Tallinna tehastes seletamas töölistele eesti polgu asja.

Ohki, D. McInnis, Z. Ninkov, and J. Carbone, who detail the conversion of the OMEGA time-integrated x-ray diagnostics to electronic readout using direct-detection x-ray cameras [charge-injection devices CID's ]. Pinhole and x-ray microscope images are shown along with inferred calibration measurements of the CID cameras. Currently, the same cameras are being used to obtain x-ray spectra in a TIM-based spectrometer, extending their use to all time-integrated imaging and spectroscopic x-ray instruments used on OMEGA.

Parim kaupmehe baine sans depoo Kuidas hinnata aktsiate valikut abielulahutuse ajal

Additional highlights of the research presented in this issue are: 1 V. Smalyuk, B. Yaakobi, F. Marshall, and D. Meyerhofer investigate the spatial structure of the temperature and density of target-shell plasmas at peak compression stagnation.

This is accomplished by examining the energy dependence of the x-ray emission using narrow-band x-ray filters and the known absorption properties of the shell dopant Ti. Sequin, C. Aega võtsid meie väited admirali kartuse tõrjumiseks, et eesti ja vene sõjaväelaste vahel võivad tekkida hõõrumised.

Jutuajamise tulemuseks oli admirali ütelus, et enne otsuse tegemist tahab ta järele mõtelda ja nõu pidada oma staabi ülemaga. Mingit otsest otsust meie ei oodanudki, tänasime admirali, et ta oli meid ära kuulanud. Saaliste käest kuulsin, et admiral oli saatnud telegrammid sõjaministeeriumi ja vägede ülemjuhataja peakorterisse, paludes luba formeerimisele tulevaid kindluse polkusid täita eestlastega.

Varsti pärast käiku admirali juurde leidsin ühel päeval hotellis eest telegrammi, ma ilmugu Kostandi juurde. Kostandi küsis ilma pikema jututa: «Kas teil on ette panna kandidaat kindluse I polgu ülema kohale?

Palun andke mulle aega.

Mul on asjaga kiire. Rääkisin asjast Büroo rahvaga, Jürgensi ja Rotschildiga. Ka nemad ei teadnud ühtegi kandidaati. Siin aitas jälle vana hea Jüri Saaliste. Mulle tuli meelde, et puhkusel viibivad ohvitserid peavad end registreerima.

Tal oli meie kõnelus meeles, ta lubas meile muretseda audientsi komandandiga ses asjas. Kindluse komandant kontradmiral P. Leskov võttis Pätsi ja mind vastu oma elumajas Narva maanteel. Üle tunni kestnud jutuajamisel kandsime admiralile ette oma asja, s.

Otsisin Saaliste üles ta töökohal. Palusin, et mulle võimaldaks sirvida puhkusel olevate ohvitseride registreerimise lehti. Saaliste ütles, et neid lehti majast välja kanda ei saa, aga ta toimetab need mu kätte lühikeseks ajaks. Ta pani mind istuma kamorkasse, kus hoiti luudasid, ämbreid ja muud kolu.

Seal hädise tule valgel uurisime, kas ei leidu nimestikus polkovnikuid ja nende hulgas eesti-nimelisi. Polkovnikuid oli mitu, ühe nimi oli Pinding, aadress hotell «Kuld Lõvi», kus minagi elasin. Tänasin Saalistet. Tema arvas et on varajane rõõmustada, sest polkovniku eesnimi oli Siegfried. Mul polnud mingeid muid väljavaateid kui katsuda õnne hotellis.

Koputasin Pindingi uksele. Selgus, et mul oli õnne, Pinding oli sündinud Tartus. Rääkis eesti keelt, kuigi kadakasaksa murrakuga. Minu missioon oli aga eeskätt delikaatne teisel põhjusel.

www.militaar.net

Mul polnud Pindingile pakkuda polguülema kohta. Kostandile aga ei võinud ma esitada Pindingi nime, ilma et oleksin saanud temalt nõusolekut. Siis veel Pindingi piinlikud küsimused — kes mina olen, keda ma esindan? Ei võinud talle vastata, et esindan Tallinna Eesti Sõjaväelaste Bürood.

Esiteks polnud mul volitust, teiseks oleks tema kui polkovnik kohe küsinud, mis firma see Büroo on? Ka küsis Pinding, mis asi see Eesti I Polk on. Sellele tuli leida diplomaatlik vastus — mitte minnes rahvuslikele liialdustele, et mitte riivata Pindingi võimalikke kadakasaksluse tundeid.

Lõpptulemuseks oli, et sain Pindingilt nõusoleku tema nime esitamiseks Kostandile kandidaadina kindluse I polgu ülema kohale. Kindluse komandandi Leskovi päevakäsuga Polk sai omale asukohaks Juhkentali kasarmud, mis olid äsja remonteeritud ja seepärast korralikud ja puhtad.

Ka Büroo sai hästi sobivad ruumid Tütarlaste Kommertskooli keldrikorral, Jaani tänaval.

Parim kaupmehe baine sans depoo Rahakaubanduse signaalid

Meil, büroomeestel, oli elevus suur edu puhul, mis saavutatud nii lühikese ajaga. Aga siis algasid raskused, järjest suurenevad. Büroo sai kirja Petrogradi Eesti Sõjaväelaste Keskkomiteelt, milles sooviti õnne Büroole I Eesti polgu formeerimise alguse puhul ja teatati, et lähemal ajal tulevad Keskkomiteelt juhised Tallinna Büroo edaspidise tegevuse kohta. See oli Büroole ootamatuks uudiseks. Olime kuulnud Keskkomitee olemasolust Petrogradis, aga tutvusime esmakordselt selle organisatsiooni ambitsioonidega saata meile Tallinna juhiseid.

Büroo komandeeris mind sõita Petrogradi selgitama olukorda — kas alluvuse või koostöö vahekord Keskkomiteega? Olin võtnud end vabaks miilitsateenistusest ja seepärast osutusin ainsaks meheks Büroo liik- metest, kes. Kõik teised olid tegevuses oma töökohtadel ja said osa võtta Büroo asjaaja misest vaid vabal ajal.

Parim kaupmehe baine sans depoo Kuidas kaubandus Options Qua

Petrogradis nägin Keskkomitee liikmete hulgas Jaani kiriku käärkambris tuttavaid, keda olin kohanud samas paigas eestlaste aprillikuu meeleavalduse eeltöödel. Presideeris jälle Peter Schneider.

Parim kaupmehe baine sans depoo India aktsiaturu strateegia

Peremeeste sõnavõttudest selgus, et Keskkomitee on sanktsioneeritud Petrogradi sõjaväeringkonna, ülema kindral F. Komitee legitiimset sünnilugu rõhutati korduvalt.

Siis toodi veel ette, et komitee asub keskuses, mis on kasulik Eesti asjale. Kõigest sellest järeldub iseenesest, et eesti väeosade asutamise asja peab ajama Petrogradi Keskkomitee kui kõrgem juhtiv organ ja Tallinna Büroo kui vaid kohaliku tähtsusega ja. Kui olin kuulnud neid argumente kaugelt üle tunni, kui kõnelejad hakkasid sõna võtma juba korduvalt, kui üks komitee-mees suuremaks Komitee staatuse õigustamiseks tähendas naeratades, et Petrograd on ikkagi pealinn ja Tallinn vaid kubermangulinn, palusin sõna, et avaldada Tallinna Büroo seisukohta kõnesolevas alluvuse küsimuses.

Väitsin: «Ütlete, et olete kindral Kornilovi poolt sünnitatud legitiimne laps.

 1. Marshall, T.
 2. lehtsaar lle kerner: Topics by euro26.ee
 3. Uudised | ERR | Digihoidla
 4. kaasaegse arhitektuuri nitus: Topics by euro26.ee
 5. Нашли время в самый разгар военных действий написать нам столь подробные инструкции.

Bürool, kelle liikmeks mina olen, puudub kindralist isa. Ta on eesti rahva poolt sünnitatud sohilaps.

Parim kaupmehe baine sans depoo 1000 Satoshi USD-le

Siin pole katki midagi. Siin öeldi, et Tallinna Büroo on kohaliku tähtsusega ja ülesannetega organisatsioon. See on tõsi. Meie ei taha eesti polkusid asutada mitte Petrogradis, vaid Tallinnas ja oleme juba ühe polgu käima pannud.

Büroo töö seisab selles, et lisaks esimesele polgule luua Tallinna veel teisigi. Büroo on näidanud, et ta oma tööd tunneb ja seepärast instruktsioone ei vaja. Mul ei ole midagi selle vastu, et Petrograd on pealinn, aga meie, tallinlased, peame Tallinna pealinnaks kõigis rahvuslikes küsimusis, mille hulka kuulub ka eesti polkude asutamine kodumaa pinnal. Enne lahkumist tegin ettepaneku, et mõlemad asutused, Tallinn ja Petrograd, töötaksid mitte alluvuse vahekorras, vaid tihedas koostöös.

Sellele vastati, ma tahtvat oma ettepanekuga luua kaksikvalitsust, nagu on praegu Valitsus ja Petrogradi Soviet, kõigi silmnähtavate pahedega.

Lubati Tallinna teatada, mis Petrograd minu ettepanekust arvab. Ta rõhutas keskus- ja autoritaar-printsiipi juhtimises, eriti sõjaväelistes küsimustes. Ta küsis: «Mis saab meie asjast, kui ühel ja samal ajal käsutavad kaks keskust, teie ja meie? Peate aru saama ja asja huvides meile andma järele. Kui siis Büroo esimees A.

Jürgens Käärikule ütles, et Büroo on nõus töötama Petrogradi Komiteega koos kui üheväärne üheväärsega, aga mitte alluvuse vahekorras, ütles Käärik, et tema sellega leppida ei saa, sõjaväelistes asjades peab olema distsipliin.

Lõhe oli käes ja see oli paha. B:Kui kaks jalga ei ole sama suur,palun kasutage suurem üks suurus. USA Suurus 6. USA Suurus 7.

 • Kommentaarid 0 Tere tulemast meie poodi.
 • euro26.ee · GitHub
 • Kaubanduse pakkumise uurimise hind
 • Crypt Trade Controller
 • euro26.ee • Vaata teemat - William Tomingas - Mälestused
 • Kuidas leida aktsiaid

US Suurus 8. Kallis ostja, tere, aitäh, et külastasid meie poodi. Teeme oma parima, et laeva 48 tunni jooksul pärast maksad.