Liigu sisu juurde

Erinevus knock-out-valikute ja knock-in-valikute vahel Andmed. Knock-in Options: Optsioonilepingud muutuvad kehtivaks ja jõustuvad alles pärast seda, kui alusvara hind on jõudnud teatud hinnani. Koputusoptsioon on optsiooniga tuletisleping, mis kaotab kogu väärtuse, kui alusvara hind jõuab teatud tasemeni ja optsioonileping lõpeb väärtusetult. Kui selle optsiooni kehtivuse lõppedes jõuab aktsia lepinguline hind dollarini, siis optsioonileping lõpeb väärtusetult.

Analüüsi käigus uuriti suurt Naide voimalusi kohalikes omavalitsustes kasutuses olevaid erinevaid elektrooniliselt teenuseid pakkuvaid keskkondi ja jõuti järeldusele, et väga paljudes kohalikes omavalitsustes kasutuses olevad IT lahendused on moraalselt vanad ja ei vasta kohalike omavalitsuste vajadustele.

Naide voimalusi

Analüüsis tuuakse välja, et kasutuses olevate vanade infosüsteemide arendamine ja parendamine ei ole jätkusuutlik ning need vajavad arenguhüpet. Eesti Linnade ja Valdade Liidu asedirektori Jan Trei sõnul tuleb rohkem pöörata tähelepanu kohalike omavalitsuste võimekusele pakkuda elanikele teenuseid kaasaegse iseteeninduskeskkonna kaudu.

Naide voimalusi

Näiteks lapse sünnist kooliminekuni asjaajamise saaks elanikule lahendada ühe ajas edasiliikuva menetlusena, kus kõik kohalike omavalitsuste kui ka riigi asutuste poolt pakutavad teenused on lapsevanemale loogiliselt ja terviklikult lahendatud. Analüüs pakub erinevaid võimalikke lahendusi iseteeninduskeskkondade arenguhüppeks.

Naide voimalusi

Eesti Linnade ja Valdade Liit on asunud otsima parimaid võimalikke lahendusi, kuidas muuta kohalike omavalitsuste elektroonsed iseteeninduskeskkonnad kaasaegsemaks, turvalisemaks ja kasutajasõbralikumaks.