Liigu sisu juurde

See kasutab standardseid ühtsete dokumentide vorme, näiteks valimisnimekirjad, piirdeaiakaardid, lõikamiskaardid. Sissetuleva sündmuse andmete põhjal võib järjekorra töötleja olemasoleva töö käivitada, seda muuta või luua uue töö. Nii tulusid kui kulusid kajastatakse tekkepõhiselt — see tähendab sellel hetkel, kui leiab sisuliselt aset majandustehingu mõju ettevõtte netovarale, mitte sel hetkel, kui leiavad aset tehinguga seotud rahavood. Arusaadavuse printsiip

WMS-süsteem loob väljaminevad sündmused tööridade põhjal, mis luuakse erinevates töö loomise ja käivitamise protsessides.

Logi kirje tuhistatud varude valikud

Kui MH-süsteem on tööjuhiste kohaselt sündmuste käitlemise lõpetanud, saadab see sissetulevad sündmused, nt töörea lõpetamine ja kiirelt komplekteerimine. Järgmine näide kujutab protsesside erinevaid elemente ja toimumisjärjestust MHAX-i integratsiooni kasutamisel.

Logi kirje tuhistatud varude valikud

Eelmisel joonisel kujutatud suhtluste selgitus. Töö loomisel või töö läbiviimisel luuakse väljaminevad sündmused väljaminevas järjekorras. MH-seadmed ühenduvad MH-seadmete teenusega, pollivad asjakohaseid uusi sündmusi ja töötlevad neid sündmusi.

Postitage saateleht ja asendamise tellimuse arve. Kirjete põhjal sisestatud asendamise Tellimuse üksikasjad kuvatakse. Märkus: Müügi kreeditarve kanne ei salvestata Annexure

Kui MH-seadmed on tagasiaruandeks valmis, luuakse uuesti ühendus teenusega ja esitatakse sissetulevad sündmused. Järjekorra töötleja töötleb need sündmused kohe.

Section 3

Sissetuleva sündmuse andmete põhjal võib järjekorra töötleja olemasoleva töö käivitada, seda muuta või luua uue töö. Lülitage tööruumis Funktsioonihaldus sisse funktsioon nimega Materjalikäitlusseadmete liides. Pange oma süsteem hooldusrežiimi, nagu on kirjeldatud teemas Hooldusrežiim.

Lülitage hooldusrežiim välja, nagu on kirjeldatud teemas Hooldusrežiim.

Logi kirje tuhistatud varude valikud

MHAX-i parameetrite seadistamine Funktsiooni konfigureerimiseks peate lehel Materjalikäitlusseadmete liidese parameetrid seadistama mõned üldised parameetrid. Vahekaardil Üldine määrake järgmised väljad. Kasutaja ID — valige töötaja.

Logi kirje tuhistatud varude valikud

Seda töötajat kasutatakse kõikide sissetuleva järjekorra kaudu töödeldavate töötoimingute komplekteerimised ja ladustamised käivitamiseks. Luba sissetuleva sõnumi ID — kui see suvand on seatud väärtusele Jah.

Logi kirje tuhistatud varude valikud