Liigu sisu juurde

Investeeritud kapital bilansiline väärtus on 6 dollarit aktsia kohta. Plussid Sisemine väärtus aitab määrata vara, investeeringu või ettevõtte väärtust.

Näide valiku sisemisest väärtusest Mis on sisemine väärtus? Sisemine väärtus on vara väärtuse mõõt. See mõõde saavutatakse objektiivse arvutuse või keeruka finantsmudeli abil, selle asemel, et kasutada selle vara praegu kauplevat turuhinda.

Finantsanalüüsis kasutatakse seda mõistet koos ettevõtte alusväärtuse ja selle rahavoogude võimalikult lähedase tuvastamise tööga. Optsioonide hinnakujunduses viitab see optsiooni alghinna ja alusvara hetke hinna erinevusele. Sisemine väärtus Sisemine väärtus on selgitatud Sisemine väärtus on katusmõiste, millel on kasulikke tähendusi mitmes valdkonnas.

Aktsiad ja valikud

Enamasti tähendab see termin finantsanalüütiku tööd, kes üritab vara sisemist väärtust hinnata fundamentaalse ja tehnilise analüüsi abil. Ettevõtte tegeliku väärtuse arvutamiseks pole universaalset standardit, kuid finantsanalüütikud koostavad hindamismudeleid, mis põhinevad ettevõtte aspektidel, mis hõlmavad kvalitatiivseid, kvantitatiivseid ja tajufaktoreid.

Valikute maaratluse majandus

Kvalitatiivsed tegurid - nagu ärimudel, juhtimine ja sihtturud - on need elemendid, mis on spetsiifilised sellele, mida ettevõte teeb. Fundamentaalse analüüsi käigus leitud kvantitatiivsed tegurid hõlmavad finantsnäitajaid ja finantsaruannete analüüsi. Need tegurid viitavad ettevõtluse edukuse näitajatele.

Sisemine väärtus

Tajuteguritega püütakse haarata investorite arusaama vara suhtelisest väärtusest. Neid tegureid arvestatakse suures osas tehnilise analüüsi abil. Nende tegurite kaalumiseks tõhusa matemaatilise mudeli loomine on finantsanalüütiku leiva ja võiga töö. Analüütik peab kasutama mitmesuguseid eeldusi ja püüdma subjektiivseid meetmeid võimalikult palju vähendada. Lõpuks on selline hinnang vähemalt osaliselt subjektiivne.

Analüütik võrdleb selle mudeli abil saadud väärtust vara jooksva turuhinnaga, et teha kindlaks, kas vara on üle- või alahinnatud.

Mõned analüütikud ja investorid võivad ettevõtte juhtkonnale anda suurema kaalu, teised aga kasumit ja tulusid kullastandardina. Näiteks võib ettevõttel olla püsiv kasum, kuid juhtkond on rikkunud seadusi või valitsuse määrusi, aktsia hind tõenäoliselt langeb. Ettevõtte finantsanalüüsi läbi viies võivad leiud siiski näidata, et ettevõte on alahinnatud. Tavaliselt üritavad investorid ettevõtte sisemise väärtuse mõõtmiseks kasutada nii kvalitatiivset kui ka kvantitatiivset Kuidas arvutada aktsiate sisemise vaartuse, kuid investorid peaksid meeles pidama, et tulemus on ikkagi ainult hinnanguline.

Sisemise väärtuse valem

Võtmed kaasa Finantsanalüüsis on tegelik väärtus vara väärtuse arvutamine finantsmudeli põhjal. Analüütikud kasutavad oma mudelites kvalitatiivsete, kvantitatiivsete ja tajutavate tegurite arvestamiseks sageli fundamentaalset ja tehnilist analüüsi.

Optsioonidega kauplemisel on sisemine väärtus vara praeguse hinna ja optsiooni alghinna vahe. Diskonteeritud rahavoog ja tegelik väärtus Diskonteeritud rahavoogude DCF mudel on ettevõtte sisemise väärtuse määramiseks tavaliselt kasutatav hindamismeetod. WACC arvestab raha ajaväärtust ja diskonteerib kogu tulevase rahavoo tänasesse päeva. Kaalutud keskmine kapitalikulu on eeldatav tootlus, mida investorid soovivad teenida, mis ületab ettevõtte kapitalikulusid.

Ettevõte kaasab kapitali, emiteerides võlakirju, näiteks võlakirju ja omakapitali või aktsiaid. DCF-mudeli järgi hinnatakse ka tulevasi tulusid, mis võidakse saada projektist või ettevõttesse tehtud investeeringust.

Ideaalis peaksid tootlus ja tegelik väärtus olema suuremad kui ettevõtte kapitalikulud.

Kuidas arvutada sisemine väärtus

Tulevased rahavood on diskonteeritud, mis tähendab, et võrrandisse on arvestatud riskivaba tulumäär, mida võiks teenida projekti või investeeringu jätkamise asemel. Teisisõnu peab investeeringu tasuvus olema suurem kui riskivaba määr.

Vastasel juhul ei tasuks projekti jätkata, kuna võib tekkida Moista kvalifitseerimata aktsiaoptsioonitehinguid oht. Riskivaba määrana kasutatakse tavaliselt USA riigikassa tulu, mida võib nimetada ka diskontomääraks. Tururisk ja sisemine väärtus Tururiski elementi hinnatakse ka paljudes hindamismudelites. Aktsiate puhul mõõdetakse riski beeta-hinnanguga, kui palju võib aktsia hind kõikuda või selle volatiilsust.

Ühe beetaversiooni peetakse neutraalseks või korrelatsioonis kogu turuga. Üle ühe beetaversioon tähendab, et aktsial on suurenenud volatiilsuse risk, samas kui väiksema kui ühe beetaversiooni korral on selle risk väiksem kui kogu turul. Kui aktsial on kõrge beetaversioon, peaks suurenenud riskide kompenseerimiseks olema suurem rahavoogude tootlus kui madala beetaversiooniga investeeringul.

Kuidas arvutada sisemist väärtust

Nagu näeme, hõlmab ettevõtte sisemise väärtuse arvutamine mitmesuguseid tegureid, millest mõned on hinnangud ja eeldused. Kvalitatiivset analüüsi kasutav investor ei saa teada, kui efektiivne on juhtkond või kas neil võib lähiajal tekkida skandaal. Kvantitatiivsete meetmete kasutamine tegeliku väärtuse määramiseks võib alahinnata ettevõttega seotud tururiski või ülehinnata eeldatavaid tulusid või rahavoogusid. Lisaks võivad investorid sõltuvalt praegusest turukeskkonnast tajuda aktsiate omamisest lähematel kuudel suuremat või väiksemat kasu, nii et seda tuleks arvesse võtta ka mis tahes mudelis.

Mis oleks, kui ettevõtte uue toote turule toomine ei läinud plaanipäraselt? Eeldatavad tulevased rahavood oleksid kahtlemata madalamad kui esialgsed hinnangud, mis muudaks ettevõtte sisemise väärtuse palju madalamaks, kui oli varem kindlaks määratud.

CFD online-kursus

Sisemine väärtus on väärtusinvestorite põhikontseptsioon, mis püüavad avastada varjatud investeerimisvõimalusi. Sisemise väärtuse arvutamiseks peate põhjalikult analüüsima põhjalikult. Investopedia omad Fundamentaalse analüüsi kursus näitab teile, kuidas arvutada aktsia tegelik väärtus ja kasutada ära alahinnatud võimalusi.

Õpite lugema finantsaruandeid, kasutama suhtarvu kiireks väärtuse määramiseks ning õppima muid tehnikaid, mida spetsialistid kasutavad üle viie tunni tellitavate videote, harjutuste ja interaktiivse sisu jooksul. Optsioonilepingute sisemine väärtus Siseväärtust kasutatakse ka optsioonide hinnakujunduses, et teha kindlaks, kui optsioon on rahasisene või kui palju on praegu kasumit. Läbivaatamiseks annab optsioonileping ostjale õiguse osta, kuid mitte kohustust, osta või müüa alusvara eelnevalt kindlaksmääratud hinnaga, mida nimetatakse alghinnaks.

Optsioonidel on aegumiskuupäev, mil neid saab kasutada või konverteerida aluseks oleva väärtpaberi aktsiateks. Ostuvõimalus võimaldab investoril osta selliseid varasid nagu aktsia, müügioptsioon võimaldab investoril vara müüa. Kui turuhind on aegumisel kõrgem streigihinnast, on ostuoptsioon kasumlik või rahasisene. Kui Kuidas arvutada aktsiate sisemise vaartuse on alla müügioptsiooni streigi, on müük kasumlik.

Kui kumbki variant ei ole aegumisel kasumlik, aeguvad optsioonid väärtusetult ja ostja kaotab alguses makstud ettemaksu või preemia. Nii müügi- kui müügioptsioonide sisemine väärtus on erinevus aktsia hinna ja alghinna vahel. Nii arvutus- kui müügioptsiooni korral on arvutatud väärtus null, kui arvutatud väärtus on negatiivne. Teisisõnu, sisemine väärtus mõõdab ainult kasumit, mis on määratud optsiooni alghinna ja turuhinna erinevusega.

Optsiooni väärtuse ja sellest tuleneva preemia võivad aga määrata muud tegurid.

Osakese praeguse valuuta kaubanduse lahkumine

Väline väärtus võtab arvesse muid väliseid tegureid, mis mõjutavad optsiooni hinda, näiteks kui palju on aega aegumiseni või ajaväärtuseni. Kui optsioonil ei ole tegelikku väärtust, mis tähendab, et alghind ja turuhind on võrdsed, võib sellel siiski olla väline väärtus, kui kasumi teenimiseks on aegumiseni jäänud piisavalt aega.

Selle tulemusena on ajaväärtuse summa, mis optsioonil mõjutab optsiooni preemiat. Nii sisemine väärtus kui ka väline väärtus moodustavad optsiooni hinna koguväärtuse. Plussid Sisemine väärtus aitab määrata vara, investeeringu või ettevõtte väärtust. Sisemine väärtus annab optsioonilepingus sisalduva kasumi summa. Miinused Ettevõtte tegeliku väärtuse arvutamine on subjektiivne, kuna see hindab on binaarsed valikud ja tulevasi rahavoogusid.

Valiku sisemine väärtus on puudulik, kuna see ei sisalda makstud lisatasu ja ajaväärtust. Näide valiku sisemisest väärtusest Oletame, et ostuoptsiooni alghind on 15 dollarit ja alusaktsia turuhind on 25 dollarit aktsia kohta.

Ostuvõimaluse sisemine väärtus on 10 dollarit või 25 dollari suurune aktsia hind, millest lahutatakse dollarine streigi hind. Kui tehingu alguses makstud optsioonipreemia oleks 2 dollarit, oleks kogukasum 8 dollarit, kui sisemine väärtus oleks aegumisel 10 dollarit.

Bagaimana Cara Trading IQ valik

Teisest küljest oletame, et investor ostab müügioptsiooni, mille alghind on 20 dollarit, 5 dollari suuruse preemia korral, kui alusaktsia kaubeldi 16 dollariga aktsia kohta.

Müügivõimaluse sisemine väärtus arvutatakse dollarise streigi hinna võtmisega ja lahutades dollarise aktsia hinna või 4-dollarise rahasummaga.

Aktsia väärtuse hindamine

Kui optsiooni sisemine väärtus oleks kehtivuse lõppedes väärt ainult 4 dollarit koos Kuidas arvutada aktsiate sisemise vaartuse preemiaga 5 dollarit, oleks investoril kahjum vaatamata sellele, et optsioon on rahas. Oluline on märkida, et sisemine väärtus ei sisalda lisatasu, see tähendab, et see pole kaubanduse tegelik kasum, kuna see ei sisalda esialgseid kulusid.

Investing For Beginners - Advice On How To Get Started

Sisemine väärtus näitab ainult seda, kuidas rahasisene optsioon arvestab selle alghinda ja alusvara turuhinda.