Liigu sisu juurde

Vastasel korral võib juhtuda, et saad küll registreerida ärinime, kuid alles hiljem selgub, et sarnane kaubamärk on juba kaitstud kellegi teise poolt või pole enam vaba samanimeline internetidomeen. Tolman Company [9] esitas 7. Mõiste brand mille kohta ei leidu täpset eestikeelset vastet on kaubamärgi tähendusest edasi arenenud ja hõlmab ka toote, teenuse või ettevõtte isikupära. Riigiti ja piirkonniti kaubamärkide registreerimise kaks suurimat erinevust on: amet kontrollib ekspertiisi käigus kaubamärki üksnes eristusvõime hindamise seisukohast s. Viitavad kaubamärgid käivitavad tarbija tajumis- ja kujutlusvõime. Riigi tasandil ELi liikmesriikide riiklike intellektuaalomandiametite kaudu.

Loe lähemalt ettevõtlusvormi valikust [eesti. Äriühingule ärinimi.

Ettevõtte rajamisega seotud toimingud Ettevõtte asutamise eelsed toimingud Enne kui hakkad äriühingut asutama või ennast FIE-na registreerima, on sul kui alustaval ettevõtjal tarvis läbi käia hulk samme. Enne äriühingu asutamist vasta järgmistele küsimustele: millisel tegevusalal ettevõtlust alustad? Ärinime, kaubamärgi ja internetidomeeni peale mõtle kompleksselt, et need oleksid omavahel kooskõlas, moodustaksid terviku ning et nad kõik oleksid saadaval. Vastasel korral võib juhtuda, et saad küll registreerida ärinime, kuid alles hiljem selgub, et sarnane kaubamärk on juba kaitstud kellegi teise poolt või pole enam vaba samanimeline internetidomeen. Seega enne ettevõtte asutamist vali: Ettevõtte tegevusala.

Ärinimi kantakse asutamislepingusse. Ärinime valik on üks olulisemaid samme ettevõtte loomisel. Meeldejääv ärinimi on edaspidi oluline turunduses.

Kaubamärgid

Ärinimi peab olema teistest ärinimedest selgelt eristatav. Ärinime valikule on seatud seadustega teatud piirangud, mistõttu tuleb seda õigel ajal kontrollida.

  • Ты забыла расписаться, - проговорил человек, протягивая документы - Безусловно, - ответила та, с шиком проставляя на бумаге свой идентификационный номер.
  • Не вдаваясь в подробности, она объявила, что Кэти несчастна.
  • Ситуация аналогична принципу неопределенности Гейзенберга в физике.
  • Тут же целый миниатюрный город.
  • Online-ostude susteem kuuma kodu jaoks
  • Patendiameti seminar “Kaubamärgi valik ja kaitsmine” – HEAK
  • Indeks paeva kauplemise strateegiad

Vastasel korral võib äriregister keelduda ärinime registreerimast. Seega kontrolli piiranguid ja ärinime eristatavust olemasolevatest [ariregister. Esmalt kontrolli selle kasutamise võimalust.

Lisaks ärinimele on igal ettevõttel õigus registreerida enda nimele ka kaubamärke, mis aitavad ettevõttel ning pakutavatel teenustel või toodetel eristuda konkurentide omast. Kaubamärgi valikul on kõige olulisem külg selle erinevus ja eristatavus teistest sama valdkonna kaubamärkidest.

Eesti Patendiamet

Enne kaubamärgi taotlemist kontrolli, ega identset või sarnast tähist pole samal tegevusalal kaubamärgina kaitsmiseks juba esitatud või Eestis registreeritud või ka Euroopa Ühenduses, kui plaanid laieneda. Loe lähemalt kaubamärgi valikust ja kontrollist [eesti.

Kaubamargi valikud

Esmalt kontrolli domeeni saadavust. Internetidomeeni registreerimine on vabatahtlik. Juhul, kui plaanid avada oma kodulehekas või alles tulevikus, on domeen ehk kodulehe internetiaadress mõttekas registreerida võimalikult kiiresti.

Kaubamargi valikud

Näiteks soovite kaitset vaid ühes Euroopa Liidu liikmesriigis, kus asub hetkel teie ettevõte või kus soovite teostada äritegevus. Võite esitada kaubamärgi taotluse otse vastava riigi intellektuaalomandiametile.

See on riigi tasandi võimalus.

Patendiameti seminar “Kaubamärgi valik ja kaitsmine”

Riiklike ametite täielik loetelu. See on piirkonna tasandi võimalus. EUIPO veebitaotlus maksab eurot ja see täidetakse ühes keeles. Kaubamärke ei patenteerita, vaid registreeritakse.

Kaubamargi valikud

Patent on dokument, mis tõendab autorsustprioriteeti ja patendiomaniku ainuõigust leiutisele. Kui selline kaubamärk muutub kauba või teenuse nimetuse sünonüümikson see muutunud üldnimetuseks Genericized Trademark [18] ja kaubamärgiomanikul ei pruugi enam õnnestuda selle tähise kasutamise ainuõigust maksma panna.

Patendiameti seminar „Kaubamärgi valik ja kaitsmine“

Kaubamärk ETERNIT muutus Eestis teatud ehitusmaterjali sünonüümiks nõukogude perioodil ja pärast Eesti taasiseseisvumist see sõna kaubamärgina õiguskaitset ei saanud, kuigi paljudes riikides on see registreeritud kaubamärk. Omandiõiguse saab kehtestada kaubamärgi registreerimise teel konkreetse riigi või piirkonna kaubamärgi- või patendiametis.

Lisaks registreerimisele võib kaubamärk õiguskaitse saada üldtuntuks muutumise tulemusena, mõnes riigis ka kaubamärgi kasutamise teel. Enamikus riikides ja piirkondades eelistatakse vaidluse korral siiski seda kaubamärki, mis on varem registreeritud võrdluses sellega, mida on varem kasutama hakatud.

Ettevõtte rajamisega seotud toimingud

Asjaomane kaubamärgi- või patendiamet teeb kaubamärgile ekspertiisi lähtuvalt oma õigusaktidest ja võtab vastu otsuse kaubamärgi registreerimise või sellest keeldumise suhtes. Registreerimise otsuse korral kaubamärk avaldatakse ja kolmandatel isikutel on võimalus see otsus vaidlustada.

Ajalugu[ muuda muuda lähteteksti ] Esimesteks kaubamärgikasutajateks peetakse Rooma impeeriumi mõõgaseppi. Selle kaubamärgi all õlut tootev Müncheni pruulikoda asutati tõenäoliselt

Riigiti ja piirkonniti kaubamärkide registreerimise kaks suurimat erinevust on: amet kontrollib ekspertiisi käigus kaubamärki üksnes eristusvõime hindamise seisukohast s. Üldtuntud kaubamärgi õiguskaitse võib hõlmata ka teist liiki kaupu ja teenuseid.

Kaubamärgid Euroopa Liidus

Siin saab määravaks asjaolu, kas asjaomaste kaupade või teenuste tarbija võib saada eksitatud kauba või teenuse päritolu suhtes või mitte. Näiteks kui üldtuntud kaubamärgiga Coca-Cola tähistatakse päikeseprille, võib tarbija eeldada seost Coca-Cola kaubamärgi omaniku The Coca-Cola Companygakuigi karastusjoogid ja päikeseprillid ei ole samaliigilised kaubad.

Kus saab registreerida? Euroopa Liidus kehtib kaubamärkide registreerimiseks neljatasemeline süsteem.

Tarbija jaoks tundmatute kaubamärkide puhul sellist seost ei teki. Kaubamärgi registreerimine ühekorraga kogu maailmas ei ole võimalik, kuid on loodud mitu rahvusvahelist süsteemi, mis muudavad lihtsamaks kaubamärgi kaitsmise rohkem kui ühes riigis.

Seminar “Kaubamärgi valik ja kaitsmine” – 08.02 Tallinnas.

Patendiamet ekspertiisi käigus varasemaid õigusi ei kontrolli. Ekspertiisi tulemusena tehakse kas kaubamärgi registreerimise otsus või kaubamärgi registreerimisest keeldumise otsus. Kaubamärgi registreerimise otsus tehakse, kui ekspertiisi käigus ei ilmne ühtegi õiguskaitset välistavat asjaolu või kui taotleja on ekspertiisi käigus ilmnenud õiguskaitset välistavad asjaolud kõrvaldanud.