Liigu sisu juurde

Eesti ettevõtete juhtimisvõimekus on madal ning planeerimishorisont lühike: Eesti ettevõttete juhtimine on ühetaoline ning vähe pööratakse tähelepanu valdkondlikule eripärale ja ettevõtte suurusele. Ettevõtte arengu moodustunud tõenäolisi stsenaariume tuleks analüüsida allpool esitatud kriteeriumide abil, mille kohaselt hinnatakse iga ettevõtte sotsiaalprogrammi stsenaariumide tõhusust.

Kokkupuutel: N. Linder Ph. Selle valdkonna metoodiliste lähenemisviiside genees näitab, et portfellipõhine lähenemine on andnud koha ressursside käsitlusele, see tähendab, et konkurentsieelise allika leidmise prioriteet on põhimõtteliselt muutunud. Kui varem otsiti mitmekesistamise põhjuseid ja allikaid välisest konkurentsikeskkonnast, siis tänapäevastes tingimustes muutuvad tööstusettevõtte võtmekompetentsid konkurentsieelise allikaks.

Erinevate vordoiguslikkuse ja kaasamise strateegia Korgsagedusega kauplemise strateegia GitHub

Ettevõtte mitmekesistamine, mida peetakse iseseisvaks strateegiliseks alternatiiviks, aitab kaasa tööstusettevõtte turule manööverdamise tagamisele ning selles mõttes peab strateegilise juhtimise teooria ja praktika seda üheks ettevõtte Iga ettevotte mitmekesistamise strateegia strateegiaks.

Ansoffi klassikaline mitmekesistamise teooria on üles ehitatud kuulsa maatriksi "toode - turg" põhjal. Mitmekesistamise alternatiivid on toodud tabelis.

  • Pädevus kõrgem juhtimine ja selle väited.
  • Niisiis, võrdlus võib olla segane.
  • Suure potentsiaaliga tegevusalad nn kasvuvaldkonnad Suure potentsiaaliga ettevõtete grupid Peatükis käsitleme järgemööda mõlemat spetsialiseerumist, selgitades nende alusloogikat ja ellurakendamist.
  • Bridge Commercial System Brasov
  • Erinevus Ettevõtte Strateegia Ja Turundusstrateegia Vahel | Äri
  • Robotid haldavad Bitcoini.
  • Valikud kauplemise seminar Las Vegas

Selles klassifikatsioonis määratletakse tooted, võttes arvesse nende tootmiseks vajalikke tehnoloogiatüüpe, ja turge - võttes arvesse tarbijate tüüpe. Mitmekesistamisstrateegiate ülesehitamine põhineb portfellikäsitlusel, kui konkurentsieelise allikaks on peamiselt välised keskkonnategurid.

Tootmise mitmekesistamise strateegia, mille aluseks on valitud ja analüüsitud arenguvõimaluste portfell, on kasvuvektor, mitmekesistamisest saadud tuvastatud konkurentsieelised, kõigi arendusalternatiivide kasutamise sünergiline mõju valitud ärivaldkondades ja tegelikult konkreetsed lahendused nende alternatiivide rakendamiseks: uue toodangu väljatöötamine meie enda poolt teistelt ettevõtetelt saadaval olevaid jõude või osi, arendatakse kõiki komponente järjepidevalt.

Mintzbergi lähenemise olemus mitmekesistamise analüüsimisel seisneb selles, et mitmekesiste ettevõtete energia peaks olema suunatud dünaamilise tasakaalu säilitamisele.

Paljude tegevustega ettevõtte korraldamiseks on vaja mudelit, mis Iga ettevotte mitmekesistamise strateegia rohkem koondatud rühmitusi kui traditsioonilised ja uuemad kontrollitüübid.

Mintzbergi teooria nelja põhielementi saab määratleda järgmiselt: ettevõtet peetakse mitmekesiseks, kui ta on läinud üle täiesti teistsugusele tegevusele ilma uute toodete osalemiseta muudes uut tüüpi tegevustes; seda tüüpi tegevused, millele ettevõte on läinud, on kõrgema juhtkonna kontrolli all; tippjuhtkond institutsionaliseerib peamiselt tegevuste kontrollisüsteemid, korreleerides need muudatustega ametlikus organisatsiooni planeerimises; lisaks ametlikele planeerimissüsteemidele peavad olema teatud kohanemisviisid, näiteks mõned autonoomsed ettevõtmismehhanismid uue ettevõtte arendamiseks või selle alustamiseks.

Kui ülaltoodud tingimused on täidetud, tagab G. Mintzbergi mitmekesistamine tema arvates mitmekesistamisprotsessi efektiivsuse. Ressursil põhinev lähenemisviis, mis põhineb põhipädevuste otsimisel konkurentsieeliste sisemiste allikatena, on muutunud paljude kaasaegsete ettevõtete jaoks konkreetsete mitmekesistamisstrateegiate kujundamise teoreetiliseks aluseks.

Learn Stock valiku strateegiad Aktsiate vaartuse arvutamine

Ettevõtte konkurentsivõime strateegia peab kujundama ja säilitama ettevõtte konkurentsieelise. Ettevõtte mitmekesistamine vastab nendele nõuetele ka kolmel erineval viisil: mitmekesistamine ise on põhipädevus, mis annab konkurentsieelise; see ei viita siiski mitte mitmekesistamise võimalusele, vaid võimele seda rakendada, see tähendab, et see kompetents on seotud ettevõtte juhtimispotentsiaali määramisega, eriti tippjuhtide tasandil; konkurentsieelise saab saavutada seonduvate tööstusharude tuvastatud strateegilise vastavuse tõttu, sel juhul toimib strateegiline vastavus võtmepädevusena; Kolmandaks aitab mitmekesistamine kaasa uute põhipädevuste loomisele.

Vastavalt G. Chaseborough ja D. Ettevõtete mitmekesistamisstrateegiaid on klassifitseeritud mitmel viisil. Näiteks G. Greenlee klassifikatsioon põhineb ettevõtte arengutsüklil.

Kaubanduse signaalid Crypto Trade Wolverine Options

Teaduskirjanduses eristatakse tavaliselt ettevõtte ettevõtte kolme arenguetappi: kasv, stabiliseerumine, ellujäämine. Kasvu tingimustes on peamine strateegiline alternatiiv ettevõtte tegevuse laiendamine uue tootega uutes tööstusharudes või uue tootega juba arenenud tööstusharudes.

Tegevuste stabiliseerumisega on peamisteks strateegilisteks alternatiivideks osaluse struktuuri moodustamine ja kasumi teenimine. Ellujäämise tingimustes pakub G. Greenlee kolme radikaalset strateegilist alternatiivi kahjumite kiireks katmiseks ja ettevõtte likviidsuse suurendamiseks: vahetuste strateegia hõlmab rahaliste vahendite ülekandmist jooksvatesse toimingutesse, et saada jooksvat kasumit isegi konkurentsipositsioonide arvelt; loobumisstrateegia hõlmab osa aktsiate või osaluse müümist; kahjumlike tööstusharude likvideerimine hõlmab ühe või mitme strateegilise äriüksuse varade müüki.

Kaks viimast strateegilist alternatiivi on suunatud eelkõige vabade vahendite hankimisele pankrotiohust ülesaamiseks.

Maatriks võimaldab ettevõtte potentsiaali efektiivseks kasutamiseks diferentseeritumaid strateegilisi turundusotsuseid teha, sõltuvalt turu atraktiivsuse tasemest.

Teine lähenemisviis on R. Granti klassifitseerimine, see põhineb toodete, turgude ja tööstusharude mitmekesistamisel. Suurettevõtete ettevõtte strateegiad on tavaliselt seotud selliste valdkondadega nagu vertikaalne integratsioon vertikaalne mitmekesistaminetegevuse globaliseerumine mitmekesistamine uutele turgudele ja mitmekesistamine horisontaalne ja konglomeraalne.

Ettevõtete mitmekesistamise strateegiat, sealhulgas horisontaalseid ja konglomeraalseid mitmekesistamisstrateegiaid, on A. Thompson ja D. Strickland hästi uurinud. Nad käsitlevad horisontaalset mitmekesistamist kui mitmekesistamist seotud tööstusharudes ja konglomeraalset mitmekesistamist mitteseotud valdkondadeks.

PENGERT Binaarne valik Indoneesia Oksjoni kauplemise susteem

Neli peamist strateegilist alternatiivi mitmekesistamiseks vastavalt A. Thompsonile ja D. Stricklandile on näidatud joonisel. Ettevõtte mitmekesistamise kõige populaarsemate põhimudelite klassifitseerimise ja kirjeldamise teoreetiliste lähenemisviiside üldistamise põhjal koostati mitmekesistamise maatriks, kus saab pakkuda strateegilisi alternatiive igale hajutamise liigile ja ettevõtte arengutsükli vastavale etapile tabel 2.

Antud strateegiliste alternatiivide kohaselt sõltub mitmekesistamisstrateegia selle tüübist ja ettevõtte elutsükli etapist. Siiski tuleb märkida, et ettevõtluspraktika on nii mitmekesine, et üht maatriksi kujul mitmekesistamise mudelit ei saa tunnistada ainsaks õigeks ja piisavaks.

Saate iga päev maksta 950 dollarit, kasutades teenust Google'i minu ettevõte TASUTA ~ Teenige r...

Võimalik on kasutada muid strateegilisi alternatiive, põhimõtteliselt uusi lähenemisviise. Kuigi seondumine maatriksitega on praktikas väga sageli ette nähtud, on see tegelikkuse lihtsustamine ja üsna tõsine, kuna tegurite arv ja nende kombinatsioon muutub üsna piiratud. Maatriksikäsitlusel on siiski üks tohutu eelis: see võimaldab selgemini mõista nähtusi ja nende erinevusi ning luua nendevahelisi suhteid.

Erinevus ettevõtte strateegia ja turundusstrateegia vahel

Teooriate ja tuntuimate mitmekesistamisstrateegiate analüüs näitab, et portfellipõhine lähenemine annab järk-järgult teed ressursipõhisele lähenemisele ettevõtete mitmekesistamisel. Sisuliselt tähendab see mitmekesistamise põhjuste, allikate ja meetodite metoodiliste seisukohtade ülevaatamist. Kui I. Ansoffi klassikalises teoorias peeti mitmekesistamist vajaduseks anda ettevõttele kindel toimimise stabiilsus ja ärivaldkondade valiku määrasid pigem välised tingimused konkurentsi tugevus antud valdkonnas, sissesõidutõkke suurus jnesiis D.

Tie ressursikontseptsioonis on esmatähtis väärtus antakse sisemistele allikatele, mis toimivad põhi põhi kompetentsidena. Seetõttu võime rääkida passiivse ja aktiivse äritegevuse mitmekesistamise olemasolust. Ettevõtte passiivne mitmekesistamine on reaktsioon väliskeskkonna muutustele ja ettevõtte kohanemine nende muutustega.

Binaarne valikute kursus London IG-i kaubandusvoimalused.