Liigu sisu juurde

Rääkimata USA farmerite soovist saada oma toodangule - sealhulgas geneetiliselt muudetud toiduainetele - vabam juurdepääs Euroopa turule. Euroopa Parlament on olnud tihedalt seotud ka piiratuma ulatusega lepingute läbirääkimistega. USA artistid ja muusikatööstus ihkaksid aga endalegi sarnaseid autoritasude maksmise reegleid nagu kehtivad Euroopas, kus tasu laekub mitte üksi muusikapala loomise, vaid esitamise eest, kirjutas agentuur Bloomberg. Tuuakse ka näiteid hiljutistest kaubanduskonfliktidest. Näiteks viisid konfliktini banaanide tollimaksud, mis lihtsustasid teatavatel Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani piirkonna riikidel banaanide eksportimist Euroopa Liitu. EL on alates WTO loomisest olnud üks vaidluste lahendamise mehhanismi peamisi kasutajaid.

Samuti autotootjate soovid muuhulgas turvavarustuse standardite vastastikuseks aktsepteerimiseks ning Euroopa laevakompaniide lootus muuta ära Rääkimata USA farmerite soovist saada oma toodangule - sealhulgas geneetiliselt muudetud toiduainetele - vabam juurdepääs Euroopa turule.

Suspense Orson Welles Dark Tower 1944

WTO jätkab vabakaubanduse edendamist ja püüab eelkõige tagada, et riigid jätkaksid kaubandustõkete kõrvaldamist. Praegu moodustavad kaks kolmandikku WTO liikmetest arengumaad. See võimaldab üleminekumajandusega riikidel ja vähim arenenud riikidel kasutada avatud kaubandust oma arengualaste pingutuste toetamiseks.

Language switcher

Kaubandusvaidluste lahendamise mehhanism Üks WTO suurimaid saavutusi on olnud oma vaidluste lahendamise organi loomine, millel on õigus lahendada kaubandusvaidlusi ja maksma panna oma otsuseid. Kaubandusvaidluste lahendamise mehhanism toimib eelnevalt kindlaksmääratud eeskirjade alusel, millega WTO liikmetele antakse sõltumata nende poliitilisest tähtsusest või majanduslikust mõjuvõimust võimalus esitada kaebus WTO eeskirjade väidetava rikkumise kohta ning nõuda kahju hüvitamist.

Anne Sulling Foto: Tiit Blaat Väliskaubandus- ja ettevõtlusminister Anne Sulling ütles Brüsselis Euroopa Liidu kaubandusministrite nõukogul, et Eesti peab oluliseks Euroopa Liidu ja USA vabakaubanduslepingu TTIP kõnelustel edasi liikuda liikmesriikide kokkulepitud läbirääkimisjuhiste alusel ning toetab seejuures protsessi võimalikult suurt läbipaistvust.

Selle mehhanismiga on õnnestunud vähendada ühepoolseid kaitsemeetmeid, mida riigid varem kasutasid ja mis sageli põhjustasid teiste riikide vastumeetmeid ja mõnikord isegi täiemõõdulisi kaubandussõdu. Seni on WTO vaidluste lahendamise süsteem taganud, et tugevamad liikmed ei saa nõrgemate üle domineerida, ning seadnud selged reeglid vastumeetmete kohta. Samas on apellatsioonikogu sisuliselt tegevuse lõpetanud, kuna selle liikmete mandaadid on lõppenud ja vabaks jäänud kohad on täitmata.

Olukorra lahendamiseks tegi EL koos 22 WTO liikmega algatuse alternatiivse mehhanismi loomiseks, mida nimetatakse mitmepoolseks vahekokkuleppeks ja mis koosneb 10 vahekohtunikust, kes arutavad vastavalt vahekokkuleppele WTO vaekogu ettekannete apellatsioone.

Doha voor ja edasine

EL on alates ELi kaubandussusteem loomisest olnud üks vaidluste lahendamise mehhanismi peamisi kasutajaid. Liit on osalenud vaidluste lahendamise juhtumis, juhul kaebuse esitajana ja 85 juhul kostjana [2]. Malmströmi sõnul on küll õigustatud USA mure, et üleilmsed kaubandusreeglid ei suuda Hiinat adekvaatselt ohjeldada, kuid samas tekitab probleeme Washingtoni enda tegevus Maailma Kaubandusorganisatsioonis WTOsealhulgas selle vaidluste lahendamise organi blokeerimine.

EL ja Ühendriigid on "sageli sama meelt globaalset kaubandust varitsevate ohtude diagnoosis, kuid mitte alati ravis", lausus ta rahvusvahelise kaubandusõiguse teemalisel konverentsil. Tokyo, Brüssel ja Washington lubasid mullu ühiselt teha tööd WTO reeglite uuendamiseks, et toime tulla ebaausate kaubanduspraktikatega, sealhulgas nendega, milles süüdistatakse Pekingit. Samuti on oht, et kaubanduskonfliktid arenevad kaubandussõjaks.

Kaubandusvaidluste lahendamise mehhanism

Sellisel juhul suurendavad mõlemad pooled tollitariife või tekitavad muid tõkkeid, mis võivad muuta tooted kallimaks ja seada ettevõtjad keerulisse olukorda. Sellistes olukordades saab EL kasutada mitmesuguseid kaubanduse kaitsemeetmeid, mida kirjeldatakse allpool. Tuuakse ka näiteid hiljutistest kaubanduskonfliktidest. Kuna siseturg on aidanud edukalt saavutada lähiajaloos pikimat rahuaega Euroopas, on EL näide kaubandusest, üleilmastumisest ja majanduse avatusest tulenevast kasust.

Rahvusvaheline kaubanduspoliitika kuulub ELi ainupädevusse ja kui võtta lisaks arvesse ka liikmesriikide ühist majanduslikku kaalu, on EL ülemaailmses kaubanduses üks peamisi osalejaid. WTO lepingutega seondub tugev ühine vaidluste lahendamise mehhanism, mille kaudu organisatsiooni liikmed kehtestavad oma õigusi ning lahendavad lepingute täitmisel tekkivaid erimeelsusi.

WTOsse jõudvad vaidlused tulenevad harilikult ettevõtete või nende liitude poolt valitsustele edastatud teabest raskuste kohta, millega nad puutuvad kokku ELi kaubandussusteem toodete turustamisel välisturgudel. Lisaks on WTO osaks ka kaubanduspoliitika ülevaatuse mehhanism TPR - Trade Policy Review Mechanismmis annab võimaluse regulaarsete ajavahemike tagant saada liikmesriikide kaubanduspoliitikast laiahaardeline ja süstemaatiline ülevaade.

Uuel aastatuhandel on WTO pidanud tegelema uute väljakutsete ja laiema probleemide valdkonnaga.

  • Rahvusvaheline kaubandus ja üleilmastumine Euroopa Ühendus rajati veendumusele, et majanduslik integratsioon toob kaasa rahu ja majandusliku heaolu.
  • Aluminum ingots ready for export.
  • Avaleht Rahvusvahelise kaubandussüsteemi põhimõtted Rahvusvahelise kaubandussüsteemi põhimõtted GATTile põhinev kaubandussüsteem oli rajatud neljale lihtsale põhimõttele mis kandusid hiljem edasi WTOsse, kus neid laiendati teenustele ja intellektuaalomandi kaitsele : Esimene reegel — tunnistades, et liikmesriikide jaoks on oluline järgida avatud ja liberaalset kaubanduspoliitikat, lubab neil siiski kaitsta kodumaist tootmist välismaiste konkurentide vastu, tingimusel, et kaitset rakendatakse üksnes tariifide kaudu ning hoitakse madalal tasemel.
  • Majandus Euroopa Liidu kaubandusvolinik Cecilia Malmström hoiatas neljapäeval USA-d üleilmse kaubandussüsteemi lõhkumise eest ja kutsus Washingtoni selle asemel üles koostööle kaubandusreeglite reformimiseks.