Liigu sisu juurde

Kuigi see suundumus sobib üle-kaspaasi inhibiitori z-VAD-fmk sugu-tagasipööramise mõjuga ja eelmise 27 demonstreerimisega täiskasvanud emastel rottidel retrograde jälgimisega otsest eendumist PeV-lt supraoptilisele tuumale, on see ka sisuliselt soovitab, et OT-CPG võrk on heterogeenses PeV-s hajutatud neuronaalne alampopulatsioon, mis sarnaneb tõenäoliselt dopamiinergilise A14 neuronaalse rühmaga joonis 6a. Kuigi dielektriku täpset paksust oli raske kindlaks teha, oli ligikaudne paksus μm ja seetõttu on spiraali ja võrkkesta vahekaugus μm. Rakke kasvatati 35 mm polü-lüsiiniga kaetud klaasist põhjaplaatidel 20 mm süvendi läbimõõduga, MatTek , mis olid eelnevalt kaetud Matrigeliga. On selge, et see mehhanism puudub peaaegu täielikult LiCl-ga töödeldud rakkude suurtes ruumilistes kaaludes, kuna neuriitide kasvu inhibeerimine on. Eksponendi võimsuse muutuste kvantitatiivseks hindamiseks aja jooksul joonised fig. First, the number of OT—Np-immunoreactive ir cell bodies was evaluated.

Puhastamisprotokollid on pakutud eeltöötlusetapina paksude kudede optiliseks kujutamiseks 3D-s. Paksud koe immunovärvimine on võimalik mõnede ülalnimetatud meetoditega, kuid see nõuab antikehade difusiooni võimaldamiseks pikki inkubeerimisi.

Seega tuleb praktikas kasutada aju sageli enne paksuse lõigamist 18, Kuigi aju histoloogilise lõigu kujutiste 3D rekonstrueerimine on juba kasutusel 20, 21, 22, 23, 24, ei ole üldist meetodit raku- ja patoloogiliste markerite kvantifitseerimiseks kogu aju tasandil.

Mida see sinu jaoks tähendab

Samuti on ootel küsimus, kuidas mõista seda suurt andmemahtu, et pakkuda uut bioloogilist arusaama. Meetod on skaleeritav, nii et mitmete markerite tervet aju analüüsi saab läbi viia kümnetes loomades lühikese aja jooksul. Kavandatav lähenemisviis tugineb kahele strateegiale, et mõista kogu aju histopatoloogilisi andmeid: 1 ontoloogiapõhine analüüs, Kaubandusstrateegiad neuronaalsete vorkude abil kasutatakse teabe kogumiseks huvipakkuvate biomarkerite hulga kohta paljudes aju anatoomilistes tasemetes ja 2 multimodaalne analüüs, mis võimaldab ruumiliselt korreleerida mitut histopatoloogilist biomarkerit kogu aju ulatuses ja iseloomustada in vivo kuvamise signaali 3D histopatoloogiaga.

Meie meetodi kasutatavuse kontseptsiooni tõenduseks uuriti hästi teadaolevaid aju Ap peptiidi ladestumise hiire mudeleid, mis on Alzheimeri tõve neuropatoloogiline tunnus Nendes hiirtes iseloomustasime Aβ peptiidi ladestumist põhjalikult, hindasime uue anti-amüloidi immunoteraapia aju-ulatuslikku mõju, korreleeriti ruumiliselt aju neuropõletikuliste rakumarkerite ja Aβ peptiidi ladestumise vahel ning registreeriti in vivo kontrastiga 3D histopatoloogilised andmed - täiustatud MRI.

Üksikasjalik teave hiiremudelite ja katsemenetluste kohta on esitatud tabelis S1. Töötasime välja standardprotokolli, mille põhiprintsiipe kirjeldatakse lühidalt allpool ja illustreeritakse joonisel fig.

Esiteks on plokk-näo fotod paigutatud ruumilise viite ülemise ja keskmise saamiseks. Histoloogilised pildid on iga seeria jaoks virnastatud ülalt vasakul. Seejärel registreeritakse iga histoloogiline kujutis koos vastava plokk-pildiga, segmenteeritakse ja muundatakse soojuskarteks multimodaalseks analüüsiks vasakul.

MRI-põhine hiire aju atlas on registreeritud plokk-näo fotograafilisele mahule üleval paremal. Ontoloogial põhinevas analüüsis kasutatakse registreeritud atlasmärgiseid ja registreeritud segmenteeritud histoloogilisi koguseid. Täissuuruses pilt Esiteks, aju on koronaalselt lõigatud piki rostro-caudal telge eesmise pole kuni aju korgi lõpuni ja plokk-nägu fotod salvestatakse lõikamise ajal. Kuna plokk-näo fotod võetakse enne koe lõikamist täpselt samas asendis, saadavad saadud pildipakid iga aju 3D-aju mahud 3D-aju mahud joonis 2a.

Konkreetsete markerite jaoks on värvitud kogu aju läbivaid seeriatevahelisi koronaalseid sektsioone 4 või 5 markeriga multimodaalsetes katsetes sisaldab iga seeria tavaliselt umbes sada sektsiooni. Seejärel digiteeritakse sektsioonid optilise heleraviga pildistamise abil kogu slaidi kujutise mikroskoopia või tasapinnaline skanner. Esiteks, 3D-rekonstrueeritud andmekogumite genereerimiseks on pildid ühildatud nende vastavate plokk-fotodega joonis 2b — d. Iga värvimine segmenteeritakse seejärel histoloogilistel kujutistel automaatselt masinaõppeklassifikaatori 30 abil, mis annab binaarmahud, mis on valmis kvantifitseerimiseks joonis 2e, f.

Segmenteerimise tulemused valideeritakse visuaalse kontrolli ja F1 skooride arvutamise teel täiendav tabel 2. Aju automaatselt anatoomilisteks piirkondadeks parakteerimiseks registreeritakse MRI-põhine aju atlas plokk-näo fotograafilisele mahule, hinnates ja rakendades järjest jäigaid, afiinseid ja mittelineaarseid transformatsioone, kasutades Lebenberg et al.

Kuna kõik histoloogilised kogused on registreeritud plokk-näo fotokoguses, tagab MRI-põhise aju atlasi täpne registreerimine plokk-näo fotograafilise mahuga, et histoloogilised mahud on Kaubandusstrateegiad neuronaalsete vorkude abil jaotatud täiendav joonis S2. Lisaks kohandasime NeuroNames'i aju ontoloogia 32 tulemuste arvutamiseks erinevatel anatoomilistel tasanditel täiendav joonis S3. Seetõttu saab märgi koormust kvantifitseerida mitme kümne hierarhiliselt organiseeritud ROI-s.

Suure eraldusvõimega binaarmahud võib kokku võtta väiksema eraldusvõimega pidevates ja kvantitatiivsetes soojuskaardimahtudes, mis nõuavad vähem arvutimälu ja arvutamise aega, säilitades samas kohaliku kvantitatiivse informatsiooni joonis 2g, h. Multimodaalsetes katsetes võib soojuse kaardimahu kasutada mitmete histopatoloogiliste biomarkerite ruumiliseks korrelatsiooniks ja histopatoloogiliste kvantitatiivsete andmete korrelatsiooniks in vivo pildistamisega. Meie eksperimentaalsetes seadetes kulus umbes 4 päeva terve hiire aju töötlemiseks 2 histopatoloogilise markeriga: 2 päeva aju lõikamiseks, plokk-näo fotograafia pildistamine ja sellele järgnev värvimine 2 seeriat sektsiooni1 päev pildi digiteerimiseks külgmine eraldusvõime: 5 μm ja 1 päev pilditöötluseks kaasaegses personaalarvutis 2, 83 GHz protsessor, 16 GB RAM.

Kui arvutiressursid on piisavad, saab paralleelselt analüüsida mitmeid ajuandmeid ja töödelda submikroskoopilisi eraldusvõime pilte. Samuti püüdsime selgitada ROI erinevusi, uurides sektsioonide proovivõtu mõju Aβ koormuse kvantifitseerimisele. Kasutades 3D histopatoloogilisi andmeid, teostati iga looma jaoks simulatsioonid, eemaldades järk-järgult analoogist võrdsed lõigud ja genereerides kõik võimalikud sektsioonide kombinatsioonid antud proovivõtu kiirusega.

Seejärel kvantifitseeriti iga alamhulga Aβ depositsioon ja arvutasime suhtelise ulatuse, milleni alamhulga kvantifitseerimine erines 3D-kvantifitseerimisest.

Joonisel fig 3b on kujutatud lõigu proovivõtu alandamise mõju Aβ sadestamise kvantifitseerimise suhtelisele veale.

Hüperbilirubineemia vähendab hingamisteid rottidel Abstraktne Ehkki enneaegsetel imikutel on apnoe levinud, on nende episoodide patofüsioloogilise aluse ja nende seose teiste perinataalsete seisundite, nagu hüperbilirubineemia, kohta vähe teavet. Konjugeerimata hüperbilirubineemia enneaegsetel imikutel võib isegi mõõdukalt kõrgel tasemel põhjustada ajurünnaku funktsiooni mõjutavat entsefalopaatiat ja on seotud apnoe esinemissageduse suurenemisega nendel imikutel. Seega on vaja selgitada mehhanisme, mille abil bilirubiin võib muuta hingamisteede kontrolli ja esile kutsuda enneaegse apnoe.

Eeldatakse, et need muutused on eriti olulised täiskasvanud aju uute mälestuste kehtestamisel. Seni piirdusid need täiskasvanuhariduse ja mälu alased teadmised närilistega läbiviidud uuringutega, kuid ajakirjas Cell lõpuks varem selle kuu jooksul avaldatud maamärkide paber annab tõendi selle kohta, et ka uued neuronid on kogu elu jooksul tehtud inimese hipokampuse kriitilises osas.

Uuring muudab viisi, kuidas me mõtleme oma aju ja kuidas neid muudetakse. Uurimus Autorid Kirsty Spalding ja kolleegid tegid läbimurde, luues erakordselt keerulise tehnika, mis mõõdab post mortem saadud inimrakkude DNA-s süsinikuisotoopi 14 C C14 tase atmosfääris jõudis kõrgemale maapealse aatomipommi testide ajal Kui rakud jagunevad, lisavad nad äsja moodustatud DNA-sse süsiniku, nii et C14 sisalduse mõõtmine DNA-s annab märku sellest, millal rakud on sündinud. Kuigi täiendavaid teste on vaja, tõstavad meie leiud võimalust, et μMS võib olla sobiv alternatiiv olemasolevatele elektrilistele stimuleerimisseadmetele.

Tulemused Väikesed rullid tekitavad suuri elektrivälju Teoreetilised võrrandid, mis reguleerivad magnetist ja elektriväljadest, mis tekivad voolust läbi vooliku, on hästi välja kujunenud, kuid bioloogilistesse kudedesse implanteeritavatest alamõõtmetest rullidest tulenevad väljad, eriti nende võime põhjustada närviaktiivsust, ei ole eelnevalt uuritud.

Magnetvälja impulssid tekitavad Faraday õiguse tõttu koes ringleva elektrivälja, mis on väljendatud ühes neljast Maxwelli võrrandist. Sarnaselt paadiga mullivannis tekitavad tsirkuleerivad elektriväljad E voolu, mis kalduvad järgima juhtmetes ringikujulist rada ja sõltuvad sellest, kui kiiresti muutuvad μMS-i poolt tekitatud magnetväljad B. Kaubandusstrateegiad neuronaalsete vorkude abil E- väärtused hinnati FEM-iga, lahendades magnetwellse eeldusega lihtsustatud Maxwelli võrrandite komplekti, et kõik magnetväljad lülituvad mikrosekundite või aeglasemate 21 aegade järgi, nagu elektrofüsioloogilistes katsetes.

FEM arvutused viidi läbi selleks, et teha kindlaks, kas elektrofüsioloogilistes katsetes kasutatavad mikroskoopilised rullid võivad tekitada piisavalt suuri E, et tekitada neuronaalses koes toimepotentsiaali. Arvestades, et FEM-simulatsioonid olid silindrilistes kahemõõtmelistes koordinaatides, võib spiraali esitada ainult silindrina; simulatsioonides kasutatav mähis on lähedane elektrofüsioloogilistes katsetes kasutatud tegeliku induktiivpooli ristkülikukujulise passiivkomponendi struktuurile joonis 2.

Silindrilise konteineri välispindade piiritingimused seadistati magnetilisele isolatsioonile magnetvälja tugevus oli null.

A Great American Secret: How Private Wealth is Changing the World

FEM-lahendus sisaldas väärtusi elektrilise V ja magnetvälja A silindrilise induktiivpooli sees ja ümber, mida kasutati indutseeritud E meetodite arvutamiseks.

Legend näitab erinevaid kõrgusi spiraalikeskusest. Legend näitab erinevaid radiaalseid kaugusi spiraalikeskusest. Täissuuruses pilt a Elektrofüsioloogilistes katsetes kasutatud induktori pilt. Täissuuruses pilt Kui mähise pikk telg oli suunatud võrkkesta pinnaga paralleelselt joonis fig 3aoli E tugevuse maksimaalne väärtus ~ 6 V m- 1 μm kaugusel dielektriku servast μm spiraali servast joonised la, c ; see kaugus oli sarnane elektrofüsioloogilistes katsetes kasutatavale kaugusele.

Vastsündinute testosteroon pärsib paljunemiseks vajalikku neuroendokriinset generaatorit

Kaubandusstrateegiad neuronaalsete vorkude abil väärtused on võrreldavad 10 V m- 1 künnistega neuronaalse aktivatsiooni suhtes, mõõdetuna Chani ja Nicholsoni 22 poolt.

Indutseeritud elektriväljade tugevus nõrgendati mittelineaarselt suurema kaugusega mähisest joonis 1 c. Indutseeritud elektrivälja maksimaalsed väärtused joonis 1b, d olid rullis risti asendi suhtes palju nõrgemad joonis fig 3b ja olid umbes 1 V m- 1 μm kaugusel μm servast pooli. Sarnaselt paralleelsele orientatsioonile vähenes elektrivälja tugevus mittelineaarselt kaugusega, kui spiraal oli orienteeritud võrkkesta pinnale risti joonis 1d.

Stimuleerimine toimus väikese mähisega, mis asus ~ μm ganglionirakust kõrgemal ja vastused registreeriti raku külge kinnitatud patch-clamp-elektroodide abil, mis olid paigutatud ganglionrakkude pinnale.

Võrkkest valgustati infrapunaallika kaudu ja vaadeldi digitaalse kaamera kaudu Scale bar, 5 μm. Visuaalsete stiimulite projekteerimiseks võrkkesta kasutati arvutipõhist ekraani. Täissuuruses pilt Üldiselt sõltub stimuleerimise künnis nn tugevuse ja kestuse kõverast 23, mida magnetstimuleerimisel ei mõisteta.

Seetõttu võiksime põhimõtteliselt suurendada indutseeritud elektrivälja kestust 5 μspikendades μMS-rullides tõusva või langeva voolu kestust, sest me saame E- välja indutseerida ainult muutuva ajaga B μMS-rullides. Kuid enne, kui mähis on kahjustatud, on meil piigi vool ~ ± 10 A. Lõpuks võime suurendada indutseeritud E- välja tugevust, suurendades jooksva impulsi kalle kuigi meie võimendi piirdus 8 × Vs- 1kuid see vähendaks impulsi pikkust, kuna me piirame maksimaalset voolu mähis, nagu eelnevalt kirjeldatud.

Varem ei olnud hinnatud spiraalide võimet, mis on piisavalt väikesed, et neid implanteeritaks krooniliselt neuronaalse koe aktiveerimiseks. Eksperimentaalne metoodika järgis hoolikalt eelnevalt kasutatud protseduure, et mõõta sarnaste rakkude reaktsioone elektrilise stimulatsiooniga 25, Ekstraheeritud võrkkesta paigutati ganglioniraku küljele ülespoole joonis fig 3c väikeses kambris ~ 1 ml ja perfuseeriti hapnikuga küllastunud Ames-söötmega.

Patch-clamp elektroodid paigutati suunatud ganglionrakkude soma pinnale raku külge kinnitatud konfiguratsioonet tuvastada magnetvälja stimuleerimisele reageerimisel tekkinud toimepotentsiaalid.

Valikute kasutamine

Enne μMS testimise algust mõõdeti vastused igale valguse välklambile, et tagada iga sihitud ganglioniraku elujõulisus; järgnevad μMS stimulatsioonideks kasutati ainult neid rakke, mis tekitasid tugevad valgusreaktsioonid. Kõik rakud, mis tekitasid kergeid stiimuleid, andsid vastusena μMS-le ka naelu. Alltoodud tulemused pärinevad 12 ganglioni rakus 6 erinevat võrkkestat tehtud salvestustest. Mikrokiud paigutati ~ μm võrkkesta sisepinnast meetodid ühte kahest konfiguratsioonist: mähise pikk telg oli orienteeritud kas paralleelsele joonis 3a või risti joonis 3b võrkkesta pinnale.

Rullid kaeti bioloogiliselt sobiva kõrge tugevusega isolaatoriga ja iga katse alguses ja lõpus testiti impedantsi, et kõrvaldada võimalus, et vastuseid vahendas voolu leke traadist võrkkesta valmistamisse meetodid.

Kooskõlas modelleerimise tulemustega ülalpool esinesid aktsioonipotentsiaalid vastuseks μMS-le joonis 4. Rullsuunalise telje suhtes, mis on paralleelselt võrkkesta pinnaga, tekitasid üksikud μMS-impulsid keerulisi vastuseid, mis koosnesid pikendatud stiimuli artefaktist joonis 4a, kestus ~ 20 msmillele järgnes bifaasiliste lainekujude seeria.

kauplemishuvitiste susteem

Individuaalsete bifaasiliste lainekujude amplituud ja kineetika olid peaaegu identsed aktsioonipotentsiaali omaga, mis tekkisid vastuseks valguse stiimulitele joonis 4bmis viitas tugevalt sellele, et bifaasilised lainekujud olid tegelikult toimepotentsiaalid.

Me immunosimeeriti bilirubiini vastase antikehaga, et uurida selle lokaliseerumist ravitud poegade medulla ventralisel pinnal.

Antikeha kõige intensiivsem seondumine bilirubiiniga ilmnes ägeda hüperbilirubineemilise faasi ajal, 10—30 min pärast bilirubiini süstimist. Bilirubiini immuunsust leiti neuronites, astrotsüütides ja närvikiududes selle piirkonna pinnal ja parenhüümis joonis 5 B - D.

Need autonoomse hingamise kontrolli häired näivad olevat tingitud keskse päritoluga pärssivatest mõjudest enneaegsele vastsündinule, mis säilib loote seisundist. Selle mõju hulka kuuluvad madalam vastus CO 2-le ja paradoksaalne bifaasiline vastus enneaegse imiku hüpoksiale võrreldes vanema lapsega.

Kaubandusstrateegiad neuronaalsete vorkude abil imikutel, eriti apnoe põdevatel lastel, võib olla esmane mehhanism, mis soodustab enneaegse sünnituse avastamist Kuigi apnoe on autonoomse autonoomse kontrolli ebaküpse arengu funktsioon, on ebaselge, kas enneaegse sünnituse patofüsioloogilised tingimused süvendavad seda häiret, häirides normaalset ajurünnaku autonoomset funktsiooni.

Vastsündinu kollatõbi on bilirubiini neurotoksilise toime tõttu tavaline, kuid potentsiaalselt kahjulik seisund, mis võib rasketel juhtudel põhjustada bilirubiini entsefalopaatiat või kernikterust.

Bilirubiini entsefalopaatia ja kernikterus on seotud ajurünnaku düsfunktsiooniga, kaasa arvatud sensorineuraalne kuulmislangus ja apnoe Selle düsfunktsiooni tõendusmaterjalina on näidatud, et ajurünnaku poolt põhjustatud reaktsioon on ebanormaalne nii kollakates rottides 17 kui ka enneaegsetel hüperbilirubineemiaga 8, 18 imikutel, kelle puhul on välja pakutud kasulik vahend kliinilise hindamise jaoks.

Veelgi enam, hüperbilirubineemiaga enneaegsete imikute uuringus Amin et al.

Ray Dalio kauplemise strateegiad

Hüperbilirubineemia ja apnoe suhe nende uuringus oli kõige olulisem esimese elunädala jooksul. Need leiud viitavad võimalikule seosele hüperbilirubineemia, ebanormaalse ajurünnaku funktsiooni ja enneaegsete imikute apnoe vahel. Et iseloomustada seost demograafiliste ja vastsündinute riskifaktorite ja enneaegse apnoe vahel, DiFiore et al. Nende tulemuste põhjal oletasime, et hüperbilirubineemia võib põhjustada hingamisteede kontrolli pidevat muutust.

Seetõttu arendasime selles uuringus kasutatud loomamudeli, et uurida võimalikku seost hüperbilirubineemia ja hingamisteede häirete vahel ebaküpses närvisüsteemis. Valisime d 9-s noorte rottide poegad, kellele autonoomne hingamine on ikka veel arenemas, nagu ka enneaegse imiku korral Hansen et al. Süstisime sarnase bilirubiini preparaadi ja Riskivabad kaubandusstrateegiad seerumi bilirubiini taseme sarnase tõusu, millele järgnes hüperbilirubineemia kiire langus ja lahenemine mõne tunni jooksul pärast süstimist.

Bilirubiiniga süstitud rühma rottide poegad olid 24 tunni jooksul pärast bilirubiini ekspositsiooni vähenenud minutilise ventilatsiooni, võrreldes platseeboga süstitud pesakonnakaaslastega, hüperventileeriva reaktsiooni vähenemine hüperkapniale ja hüpoksiale reageeriva suurema ventileeriva depressiooniga.

Need toimed on bilirubiinile avalduva entsefalopaatilise vastuse üks aspekt, mille raskusaste ja kestus sõltuvad bilirubiini püsimisest ajukoes ja rakkude ja molekulaarsete mehhanismide mõju. Toksilisus võib ulatuda kergest kuni raskeni, sõltuvalt kahjustatud indiviidi küpsusest ja bilirubiini tasemest ajus.

Radade sisu on järgmine: 1 fraktsioneerimata hemolümf, 2 supernatant RCF keerutamisest, 3 sade RCF keerutusest, 4 supernatant 88 RCF keerutusest, 5 graanul 88 RCF keerutusest, 6 võtmeava limpet hemotsüaniin. Nendest töötlemisviisidest tulenevad neuronaalsete morfoloogiate tüüpilised näited on toodud täiendaval joonisel 1. Täissuuruses pilt Hemolümfi komponendid kontsentreeriti 5-kordselt, kasutades tsentrifugaalfiltrit kDa molekulmassi korral MWCOet kontrollida, kas suurenenud kontsentratsioon võib kasvu veelgi soodustada.

Lemmik Postitused

Laminiiniga kaetud substraate töödeldi kas filtri läbivooluga, 5x kontsentreeritud retentaadiga või retentaadiga, mis lahjendati algkontsentratsioonini ASW-s.

Retentaadiga töödeldud substraatidel kasvatatud neuronite efektiivne raadius oli oluliselt suurem kui läbivooluga töödeldud substraatide neuronite korral joonis 4b. See viitab sellele, et aktiivseks faktoriks on kas üks kõrge molekulmassiga molekul või suur kompleks. Retentaadi kahe kontsentratsiooni poolt stimuleeritud väljakasvu vahel ei olnud olulist erinevust.

Hemotsüaniin on Aplysia hemolümfi kõige rikkalikum valk ja iseloomustab seda kõige ulatuslikumalt.

Uus korge kaubandusstrateegia

Seetõttu uurisime seda suure molekulmassiga valku hemolümfi aktiivse teguri kandidaadina. Megathura crenulata ehk teise meritigude võtmeava limpetist pärit hemotsüaniin on kaubanduslikult saadaval puhastatud kujul. Madalamad kontsentratsioonid ei mõjuta ka väljakasvu andmeid pole näidatud.

Kuna arvati, et hemolümfi aktiivne tegur on suure molekulmassiga valk, kuid mitte hemotsüaniin, kasutasime aktiivse faktori eraldamiseks hemotsüaniinist ultratsentrifuugimist. Esiteks tsentrifuugiti hemolümfi RCF juures sahharoosipadjaga, et sadestada suure molekulmassiga valke ja komplekse. Supernatandi ja sademe fraktsioone kasutati rakukultuuri PLL ja laminaadiga kaetud kattekihtide töötlemiseks.

Kasvu soodustav tegur sisaldus pelletis joonis 4d. Eelmine uuring näitas, et kahevalentsed katioonid võivad kutsuda hemotsüaniini moodustama suuri komplekse Pärast seda sammu sarnanes graanuli valguprofiil tihedalt võtmeaukuga limotshemosütsüaniiniga, mis näitas, et see meetod graanulib tõhusalt hemotsüaniini.

Aktiivset faktorit hoiti supernatandis joonis 4emis sisaldas väikest arvu ribasid, mis vastasid valkudele vahemikus 37 kuni kDa joonis 4f. See tulemus näitab veel, et hemotsüaniin ei vastuta selle toime eest. Pingutused nende komponentide eraldamiseks olid ebaõnnestunud või põhjustasid aktiivsuse kaotuse.

Närvikoe mikroskoopiline magnetiline stimulatsioon

On näidatud, et kasvukeskkond, mis on konditsioneeritud inkubeerimisega kesknärvisüsteemi kudedega, soodustab neuriitide väljakasvu Aplysias ja teistes süsteemides 14, 15, 16, 17, Sarnaselt käesoleva uuringuga arvatakse, et tigu Helisoma regeneratsiooni soodustav tegur on valguga, mis toimib substraadiga seotud viisil 15, 16, Kesknärvisüsteemiga konditsioneeritud sööde valmistati ühe täiskasvanud Aplysia kesknärvisüsteemi inkubeerimisega LASW-s 72 tundi Seejärel kanti kattekihtidele konditsioneeritud söödet sarnaselt hemolümfiga.

Konditsioneeritud sööde ei suurendanud laminiini kasvu, kuid konditsioneeritud sööde ja laminiin koos suurendasid märkimisväärselt väljakasvu kas ainult laminatiini või konditsioneeritud söötme korral joonis 5. Näidispildid kotirakkudest, mis on kasvatatud b laminatiinil, c konditsioneeritud söötmel, d laminatiinil ja konditsioneeritud söötmel. Täissuuruses pilt Arutelu Oleme näidanud substraadiga seotud Aplysia hemolümfi valkude ja laminiini tugevat ja märkimisväärset sünergistlikku toimet kotirakkude neuriitide väljakasvule ja hargnemisele joonis 1, 2, 3.

Substraadi hemolümfiga töötlemine kiirendas üksikute kasvukoonuste üle kordset väljakasvu võrreldes ainult laminiiniga. Aktiivsuse võib kuumutamisega inaktiveerida, mis viitab sellele, et tegemist on ühe või mitme valguga joonis 4a.

Arenevate inimese neuronivõrkude märgistusvaba iseloomustus

Aktiivsust säilitas kDa MWCO tsentrifuugifilter ja see ei olnud madala molekulmassiga läbivoolus, mis näitab, et tegemist on suure molekulmassiga valgu või valgukompleksiga joonis 4b. Leidsime, et kesknärvisüsteemi eritavad tegurid omavad ka süsteemset mõju laminiiniga kotirakkude neuronite väljakasvule. Kasvu kiirendamise eest vastutava valgu või valkude identsus on endiselt teadmata, kuid siin esitatud tulemused ahendavad kandidaatide ringi ja pakuvad välja puhastusstrateegiad.

Hemotsüaniin on hemolümfi kõige rikkalikum valk ja kõige paremini iseloomustatud. Nendel põhjustel oli see meie esimene kandidaatvalk, ehkki sellel pole raku adhesiooni funktsioone. Kolm tõendusmaterjali näitavad, et aktiivne tegur ei ole hemotsüaniin. Lisaks inaktiveeriti hemolümfi kasvu soodustav aktiivsus temperatuuril 56 ° C joonis 4amis on palju madalam kui teisest meritigudest, Rapana thomasiana 42 pärit hemotsüaniini denatureerumistemperatuur 80 ° C. Hemotsüaniini suurte multimeeride moodustumise soodustamise protokoll, suurendades kahevalentsete katioonide 40 kontsentratsiooni, võimaldas hemotsüaniinile vastavaid valguribasid sadestada ultratsentrifuugimise teel, samal ajal kui aktiivne tegur jäi supernatandisse joonis 4d-f.

Eelmises uuringus täheldati dopamiinergiliste neuronite suurenenud väljakasvu hemolümfiga täiendatud söötme juuresolekul See võimalus huvitas meid, kuna teadaolevalt seostub AchE laminiiniga 43, 44 ja võib suurendada rakkude adhesiooni ja neuriitide väljakasvu 45, 46,