Liigu sisu juurde

Ettevõtte varad toodavad kasumit ettevõttele, mis investeeritakse ettevõtte arengusse ja või jaotatakse ettevõtte aktsionäride vahel. Seetõttu suurenevad tehingukulud ja likviidsus väheneb veelgi. Aktsiasisesed aktsiad ei ole ettevõtte kontrolli all, kuna avalik kaubandus on järelturul. Börs on organiseeritud kauplemissüsteem, mis kehtestab kindlad reeglid ja tagatised emitentidele ja börsil kauplejatele. Tähtajaks kaupleja poolt likvideerimata lühike positsioon suletakse automaatselt. Eraisikust investorile on aktsiad ühed parimad investeerimisvahendid, sest nende omanikuks võib saada igaüks.

Aktsiavoimaluste turu maaratlus

Erikaalutlused Mis on turu ümberarvestushind? Turu ümberarvestushind on summa, mille investorid maksavad aktsia eest, kui nad kasutavad võimalust vahetada konverteeritavad väärtpaberid, tavaliselt konverteeritavad võlakirjad või konverteeritavad eelisaktsiad aktsiateks.

Turu ümberarvestushind arvutatakse jagades vahetusväärtpaberi turuhind konverteerimise suhtega. Key Takeaways Turu ümberarvestushind on summa, mille investorid maksavad aktsia eest, kui nad kasutavad võimalust vahetada konverteeritavad väärtpaberid aktsiateks.

See arvutatakse jagades vahetusväärtpaberi turuhind konverteerimismääraga - lihtaktsiate arvuga, millesse konverteeritav väärtpaber saab konverteerida.

Turu arbitraaž

Vahetuskurss hindab väärtpaberit algselt rohkem kui selle praegune turuväärtus, muutes konverteerimise soovitavaks ainult siis, kui ettevõtte lihtaktsiad tõusevad märkimisväärselt. Atraktiivsed ümberarvestushinnad motiveerivad investoreid tõenäoliselt oma võimalusi kasutama, lahjendades ettevõtte aktsiate väärtust.

Kuidas turu ümberarvestushind töötab Vahetusväärtpaberid on tulu maksvad investeeringud, tavaliselt võlakirjad või eelisaktsiad, emiteeritud ettevõtete poolt, mida saab hiljem investori äranägemisel muuta lihtaktsiateks.

Kui investor ostab konverteeritava väärtpaberi, seostatakse Vahendajate nimekiri sageli konverteerimissuhtega, mis määrab ära aktsiate arvu, mille investor saab väärtpaberi konverteerimisel. Vahetuskurss, mille konverteeritavate võlakirjade puhul võib leida võlakirja sisendist või konverteeritavatest eelisaktsiatest väärtpaberiprospektis, väärtustab väärtpaberit algselt rohkem kui selle praegune turuväärtus, muutes konverteerimise soovitavaks ainult siis, kui ettevõtte lihtaktsiad tõusevad märkimisväärselt.

Ümberarvestussuhe määrab, kui palju aktsiainvestorid väärtpaberite konverteerimisel saavad - näiteks 5: 1 Aktsiavoimaluste turu maaratlus Aktsiavoimaluste turu maaratlus, et üks võlakiri konverteeritakse viieks lihtaktsia aktsiaks. Lõppkokkuvõttes on iga investori enda otsustada strateegiliselt, kas ja millal kasutada võimalust vahetada oma väärtpaberid aktsiate vastu või hoida seda seni, kuni see täies ulatuses saab.

Helistatav eelistatud aktsia määratlus

Kui aktsia kaupleb turuhinnast madalamal, pole väärtpaberi lihtaktsiateks konverteerimisel mõtet. Ainult siis, kui aktsiad tõusevad turu konverteerimishinnast kõrgemale, on vahetatava optsiooni sissemakse potentsiaalselt kasulik.

Helistatav eelistatud aktsia määratlus Helistatav eelistatud aktsia määratlus Väljaostetav eelisaktsia on aktsia, mille aktsiate emitendil on õigus aktsiaid emiteerides pärast eelnevalt kindlaksmääratud kuupäeva tagasi osta sellised emiteeritud aktsiad konkreetse hinnaga, mis on prospekti tingimustes mainitud, ja seda hinda ei saa hiljem igal ajal muuta või lunastamise ajal. Lihtsamalt öeldes on helistatav eelisaktsia eelisaktsiate tüüp, mis annab emitendile õiguse pärast ettemääratud kuupäeva aktsiaid eelnevalt kindlaksmääratud hinnaga tagasi kutsuda või lunastada. Tuntud ka kui sissenõutavad eelisaktsiadon see populaarne vahend suuremahuliste organisatsioonide finantseerimiseks, kuna see kasutab võla- ja omakapitali finantseerimist. Selliste aktsiatega võib kaubelda ka aktsiaturgudel. Kuidas helistatav eelistatud aktsia töötab?

Turu muundamise hinna näide Oletame, Aktsiavoimaluste turu maaratlus investoril on konverteeritavad võlakirjad ettevõttes The World's Best Widget Company ja ta otsustab konverteerida need võlakirjad ettevõtte aktsiateks.

Kui eeldada, et võlakirja suhe konverteerimise ajal on dollarit ja selle konverteerimismäär on 10 aktsiat võlakirja kohta, siis oleks aktsiate turu konverteerimise hind 50 dollarit aktsia kohta.

Aktsiavoimaluste turu maaratlus

Turu muundamise hinna eelised Vahetusväärtpabereid otsivad sageli lühiajalist fikseeritud sissetulekut otsivad investorid, kes usuvad ka, et emitendi aktsia aktsiate hind tulevikus tõenäoliselt tõuseb.

Kuna vahetusväärtpaberi turuhinna kõikumised mõjutavad turu konverteerimishinda, võivad vahetusväärtpaberi omanikud saada kasu olukorras, kus turu konverteerimishinnad on madalamad kui nende aktsiate praegune turuhind.

Mis on turu ümberarvestushind?

Samal ajal aitavad valdusettevõtjate vaatenurgast konverteeritavate väärtpaberite vahetushinnad neil hinnata aktsiate väärtust ja määratleda võimaliku rahastamise tase.

Erikaalutlused Vahetushind võib mõjutada tulevaste aktsiate emiteerimist ja mõjutada nende väärtpaberite hinda.

Turu arbitraažikaubanduse harjutamine Mis on turu arbitraaž? Turu arbitraaž viitab sama väärtpaberi samaaegsele ostmisele ja müümisele erinevatel turgudel, et kasutada ära kahe erineva turu hinnaerinevust. Võtmed kaasa Turu arbitraaž viitab sama väärtpaberi samaaegsele ostmisele ja müümisele erinevatel turgudel hinnavahe ärakasutamiseks. Turu arbitraaži võimalused tekivad tavaliselt ostjate ja müüjate vahelise asümmeetrilise teabe tõttu.

Ettevõtte juhid konsulteerivad enne hinna määramist erinevate ekspertidega. Suurt tähelepanu pööratakse tasakaalu leidmisele vahel, kuidas muuta konverteeritavad väärtpaberid potentsiaalsetele investoritele meelepäraseks, samal ajal kui need on õiglased ka olemasolevatele aktsionäridele.

Aktsiavoimaluste turu maaratlus

Ahvatlevad ümberarvestushinnad võivad motiveerida paljusid investoreid oma optsioone kasutama, ehkki see võib ettevõtte aktsiate väärtust lahjendada, mõjutades olemasolevaid aktsionäre. Seetõttu peaksid potentsiaalsed investorid alati olema kursis vahetusväärtpaberitega, mida pakuvad ettevõtted, kuhu nad investeerivad.

  • Füüsilised vahetused Mis on aktsiaturg?
  • Lingid 1.
  • AKTSIATURG - FINANTSID -
  • Huya Jaga valik Tehingud