Liigu sisu juurde

Eesti on Hiina jaoks Balti ja Euroopa riikide seas oluline partner. Eeloleval aastal jätkab Hiina pingutusi oma õigusraamistiku muutmiseks avatumaks ja läbipaistvamaks, intellektuaalse omandi kaitse tugevdamiseks ning välisinvestorite seaduslike õiguste ja huvide paremaks kaitsmiseks. Teenusekaubanduse loovaks toetamiseks on lisaks viidud läbi pilootprogramme. Nõuame tugevat investeeringute kaitset Toetame ELi uut investeeringute kaitset käsitlevat lähenemisviisi, millega parandatakse individuaalseid lähenemisviise, millest lähtuvad ELi liikmesriigid rohkem kui olemasoleva kahepoolse investeerimislepingu puhul. Piisavalt tuleb arvesse võtta ELi tootjate huve, sealhulgas äärepoolseimate piirkondade ning ELiga seotud ülemeremaade ja -territooriumide tootjate huve.

Hiina suursaadik Eestis: Hiina kiiresti taastuva majanduse võimaluste jagamine Shanghai Foto: Hiina Rahvavabariigi Saatkond Mõne nädala pärast jõuab kainestav Selle aasta jooksul on kogu maailma inimesed üheskoos võidelnud COVID vastu ja otsinud võimalusi majanduse taastamiseks.

Topeltkriisi tingimustes on suurenenud meie teadlikkus, et kõigi riikide huvid on omavahel tihedalt põimunud ja et inimkonnal on kaalul ühised huvid. Tõepoolest, meie maailm on jagamatu, ühise tulevikuga kogukond.

Seetõttu on kõigi riikide jaoks parim ja tegelikult ainus valik üheskoos riskide ning väljakutsega rinda pista ja koostööd ning suhtlust tugevdada. Sel aastal, ootamatu COVID puhangu valguses, võttis Hiina valitsus vastu ulatuslikud, ranged ja põhjalikud kontrollimeetmed viiruse levikukanalite edukaks katkestamiseks ja on selles vallas strateegilisi tulemusi saavutanud. Hoolimata COVID negatiivsest mõjust on Hiina majandus tugevana püsinud ning ilmutanud suurt vastupidavust ja elujõudu.

ERP fraktsiooni seisukoht rahvusvahelise kaubanduse kohta | EPP Group in the European Parliament

Esimese Automatiseeritud kauplemissusteemide interaktiivsed maaklerid kvartaliga on saavutatud positiivne kasv, mis on tugev sisend maailma majanduse taastumisse. Kokku on loodud 10,09 miljonit töökohta. Maailmapanga äritegevuse aruande kohaselt on Hiina Hiina on Euroopa ettevõtete jaoks üks kolmest juhtivast investeerimissihtkohast ja Hiina turg on endiselt maailma ettevõtete jaoks ühine platvorm ärivõimaluste uurimiseks.

Hiina rahvusvaheline teenusekaubanduse mess, mis toimus septembris Pekingis, tõi veebiüritustele ja veebivälistele üritustele kokku 22 ettevõtet riigist ning piirkonnast. Veidi aja eest toimus Shanghais Hiina 3.

Mi az binaarsed variandid

Hiina peab kinni oma lubadusest olla avatud, koostöövalmis ja püüelda üheskoos kõigi jaoks kasulike tulemuste poole. Laiendame järjepidevalt igakülgset avanemist, luues esmaklassilise ärikeskkonna ja jagades arenguvõimalusi rahvusvahelise kogukonnaga. Juurdepääsu finantsturule on järjepidevalt hõlbustatud.

Teenusekaubanduse loovaks toetamiseks on lisaks viidud läbi pilootprogramme.

Eeloleval aastal jätkab Hiina pingutusi oma õigusraamistiku muutmiseks avatumaks ja läbipaistvamaks, intellektuaalse omandi kaitse tugevdamiseks ning välisinvestorite seaduslike õiguste ja huvide paremaks kaitsmiseks. Hiina avab teenuste sektori hästi plaanitud viisil ja Binaarsed valikud vahetus turule orienteeritud maailmaklassi ärikeskkonda, mis tugineb kindlale õigusraamistikule.

Meie eesmärk on uurida tõhusamaid viise siseriikliku ja välisturu ühendamiseks, jagada tootmistegureid ja ressursse ning luua rohkem nõudlust. Hiina rahvaarv on 1,4 miljardit ja keskklassi osa selles ületab miljonit. Hiigelsuur Hiina turg on maailma kõige dünaamilisem ja kõige kiiremini kasvav turg. Hiina laiendab pidevalt kaupade ja teenuste importi maailma möödunud aasta keskmisest kiirema kasvumääraga.

Muu seotud teave

Eeldatavasti ületab Hiina koguimport järgmisel aastakümnel 22 biljonit USA dollarit, pakkudes tohutuid ärivõimalusi kvaliteetsetele toodetele, tehnoloogiatele ja teenustele paljudes riikides, sealhulgas Eestis. Lisaks arendab Hiina tugevaid kahepoolseid, mitmepoolseid ja piirkondlikke koostöösuhteid.

Riskivabad kaubandusstrateegiad

Mõne päeva eest allkirjastas Hiina koos 14 teise liikmesriigiga piirkondliku vabakaubanduslepingu RCEPmillega loodi maailma suurim vabakaubanduspiirkond. See tähendab, et ligikaudu ühest kolmandikust maailma majandusest on saanud integreeritud turg, mis on tugevalt toetanud vabakaubandust ja mitmepoolset kaubandussüsteemi ning kiirendanud maailma majanduse taastumist pärast epideemiat.

Van Life Q \u0026 A - Expenses - Statistics - Greece - 2021 Travel

Edaspidi on Hiinal kavas jätkata kaubanduse ja investeeringute liberaliseerimist ning hõlbustamist, läbirääkimiste pidamist ja kõrgetasemeliste vabakaubanduslepingute sõlmimist suurema hulga riikidega ning kogukonnatööd inimkonna ühise tuleviku nimel põhjalike konsultatsioonide, ühise panuse ja ühiste eeliste kaudu. Tulevikku silmas pidades on nii Hiina kui ka Eesti majandusel tugevalt üksteist täiendavaid ja ulatuslikke kahepoolse koostöö võimalusi.

Eesti on Hiina jaoks Balti ja Euroopa riikide seas oluline partner.

Hiina silmis on Hiina-Eesti suhetel suur tähtsus. Rääkides praktilisest koostööst viimastel aastatel, on Hiina ja Eesti allkirjastanud hulga protokolle heeringa, vadakupulbri, linnuliha ja lõhe ekspordi kohta Eestist Hiinasse, suurendades kaubanduse ning investeeringute mahtu meie riikide vahel.

Lisaks sõlmis Eesti tuuletehnoloogia arendaja Eleon ühisettevõtte raamistikus pikaajalise strateegilise koostöölepingu Hiina Haizhuangi tuuleenergiaettevõttega Parim kaubandussusteem tuleviku jaoks arendamiseks.

Binaarne valik Robot Deutsch

Novembris osales viis Eesti ettevõtet epideemiaga seotud raskusi ületades Shanghais Hiina 3. Nende seas allkirjastasid mee-ettevõtted kaubanduslepingud Hiina partneritega.

Eesti on digitaalvaldkonna liidrite seas, samal ajal kui Hiina digitaalne majandus õitseb. Hiljutise analüüsi kohaselt, mille viis läbi GSMA, rahvusvaheline mobiilioperaatorite ühing, jõuab 5G-ühenduste arv Hiinas prognooside kohaselt Hiina on astunud 5G ajastusse.

Käesoleva aasta lõpuks on Hiinas üle 5G-tugijaama. Parim kaubandussusteem tuleviku jaoks ja Eesti võiksid avastada koos digitaalse majanduse ajastu suurt turgu ja teha ühiseid jõupingutusi küberruumi loomiseks, milles valitseb rahu, turvalisus, avatus, koostöö ning kord.

Sellel eesmärgil on Hiina teinud globaalse andmeturbe algatuse ja on valmis arutama globaalse digitaalse juhtimise reegleid ning arendama neid koostöös kõigi pooltega.

Hiina rakendab ellu Pariisi kokkuleppe lubadusi. Kliimamuutusega seotud väljakutsetega toimetulekuks teeme koostööd kõigi pooltega, sealhulgas Eestiga. Nagu Hiina valitsus on teatanud, jõuab süsinikdioksiidi heide Hiinas tipptasemele Hiina on ehitanud üles suurima puhta energiaga varustamise süsteemi, et tõhustada puhta ja vähese heitega energia kasutamist ning taastuva rohelise energia väljatöötamist, et üleminek rohelisele majandusele ja ühiskonnale võiks toimuda võimalikult kiiresti.

Eesti on teinud suuri jõupingutusi ja saavutanud edu taastuvenergia arendamisel ning seadnud paika arengueesmärgi. Hiina ja Eesti täiendavad üksteist.

Võime teha koostööd ja luua parema elukeskkonna. Hiigelsuure rahvaarvuga Hiina vajab väga kvaliteetseid põllumajandussaadusi, mistõttu Eesti kvalifitseeritud põllumajandussaadused on Hiinas populaarsed.

Meil oleks suur rõõm näha tulevikus Hiina elanike toidulaudadel järjest rohkem kvaliteetseid Eesti põllumajandussaadusi. Lisaks hindame kõrgelt transpordi mugavust ja soovime ühineda Eestiga, toetades Hiina-Euroopa plokkrongi käivitamist, mis kiirendab ühendusprotsessi. Hiina on liitunud algatusega WHO COVAX ja on valmis tugevdama koostööd teiste riikidega vaktsiiniga seotud uuringute, tootmise ning jaotuse valdkondades.