Liigu sisu juurde

Me ei ole need, kes võivad lihtsalt oma elu elada. Vaimseid asju tuleb vastu võtta teisiti. Iga õpitud harjumuse saab õppida, kuigi see protsess võib olla pikk ja tüütu. Neid ahvatletakse ühel või teisel viisil. Kui ta voodisse heitis ja palvetas, nägi ta oma voodi kohal säravat kuldset risti.

Ta lootis saada kunagi ühes Ühendriikide idaosa ülikoolis klassikalise hariduse. Noored mehed, kes naasid misjonilt, tunnistasid õnnistustest, mida nad olid kogenud …ja ma hakkasin mõtlema, kas ma ei peaks idaranniku kolledžisse või ülikooli astumise asemel minema jagama oma tunnistust sellest, mida Issand on mulle teada andnud. Samas ei tahtnud ma loobuda hariduse omandamisest, sest olin sellest ammu unistanud ning lõpuks olid mul võimalus ja vahendid oma unistus teoks teha.

Lorenzo Snow’ elust

Ma olin mõnda aega rahul, kuid kuuldes talvel noori vanemaid tunnistamas oma edust evangeeliumi kuulutamisel, hakkasin uuesti selle peale mõtlema. Issand oli andnud mulle teada, et Ta oli tulemas maa peale ja et selleks oli vaja teha ettevalmistusi: Ta oli mulle andnud kõik, mida ma soovisin, ja rohkemgi veel, sest minu ristimine läbi Püha Vaimu ja täiuslik teadmine, mis mulle tol korral anti, olid minu jaoks tõelisemad ja veenvamad kui minu külma vette kastmine ning ma tundsin endal lasuvat vastutust.

Nii ma siis sulgesin oma raamatud ning lõpetasin ladina ja kreeka keele õppimise. Nende eriliste kogemustega seotud tunded on saanud tähtsaks osaks minu olemusest. Kui inimene on saanud teadmise, innustatakse teda seda teistega jagama; kui inimene on õnnelik, siis teda ümbritseb vaim, mis õpetab teda, kuidas ka teisi õnnelikuks teha. Evangeelium õpetab, et me peaksime rõõmustama selles elus koos meid ümbritsevate inimestega Kõigevägevama õnnistuste üle. Meie eesmärgid peaksid olema järgmised: õppida olema kasulik.

Kui nad on patustanud, püüdke neid päästa nende pattudest Mis juhtub tuua nad välja vangistusest, et nad saaksid koos teiega osa valgusest ja vabadusest. Nii saate teha head teadmiste abil, mida Issand on teile andnud. Misjonärid on valmis ohvreid tooma, et aidata teistel teada saada tõde. Me olime vaesed ja püüdsime muuta maa elamiskõlblikuks, kuid me ei tohtinud eirata oma kohustust levitada maailmas evangeeliumi, sest Issand oli andnud käsu, et evangeeliumi tuleb kuulutada kogu maailmale.

Üheks selle töö taevase algupära tõendiks on, et ka keset tagakiusamist ja äraajamist püüdsid viimse aja pühad seda Issanda käsku täita. Kiriku Kaheteistkümnest apostlist neli määrati neid juhtima. Kui olete andeks andnud Inglismaale, kus misjonile oli juba alus pandud.

Trade signaale nuud Heakskiidetud kauplemisallikate susteem

See oli suur ettevõtmine nendes rasketes oludes, milles me tol ajal olime, meie pered suurt puudust kannatamas, kuid Issand oli meid kutsunud ja me tundsime, et peame kutse vastu võtma, mis tahes ohvrit see ka ei nõuaks. Maailmas arvatakse üha rohkem, et truudusetus on taunitav. Me peame esile astuma ja ohvreid tooma, et inimlasteni võiks jõuda õige teadmine Jumalast.

Misjonitöö: „Leia tee iga inimese südamesse!”

Nende voorus on nende valmidus alluda nõudmistele ja teenida. Nad teavad, et peavad ohverdama kodused mugavused; nad mõistvad, et lähevad inimeste sekka, kellele alati ei meeldi, mis neil on öelda. Kuid teisest küljest tunnevad misjonil teenivad vanemad, et inimestel on potentsiaali igaveseks eluks, ning kui nad leiavad ausa mehe või naise, pehmendab Issanda Vaim nende südant ja ehk nad võtavad vastu sõnumi, mida misjonärid jagavad.

See toob neile rõõmu ja rahulolu. Lisaks näevad vanemad selles töös võimalust kogemusi omandada, mis tuleb neile tulevikus kasuks. On kummaline, et tuhandete kirjade hulgas, mida ma olen saanud neilt, keda on kutsutud misjonile peamiselt noortelt meesteltei mäleta ma ühtegi korda, kui keegi oleks keeldunud minemast. Miks nii?

Telia Eesti Terves kehas terve vaim!

Sest armastuse ja surematuse vaim, Kõigevägevama Vaim on nende vanemate peal ja nad on saanud ilmutuse, mis innustab neid tegema seda, mida ükski muu vägi ei paneks neid tegema. Misjonärid ei tohiks kunagi unustada, et nad on taeva saadikud ning toovad häid ja rõõmsaid sõnumeid.

  • Kuidas afäärist üle saada ja edasi liikuda - Suhted -
  • VEPA Käitumisoskuste Mäng 2 kuud tagasi Läheneb tähtaeg, et esitada õpetajaid, tugispetsialiste, koole ja haridusega seotud algatusi Haridus- ja Teadusministeeriumi preemiale "Eestimaa õpib ja tänab".
  • Päeva Sõnum. Nr juuli – 4. august | Nõmme Rahu Kogudus

Me saadame oma vanemaid evangeeliumi kuulutama. Kes neid saadab? See on Tema töö. Ükski surelik inimene pole niivõrd huvitatud vanema edust evangeeliumi kuulutamisel kui Issand, kes saatis ta kuulutama inimestele, kes on Issanda lapsed. Ta eostas nad eelmises maailmas ning nad tulid siia maailma Issanda tahtel. Inimese tarkus poleks kunagi sellist tööd välja mõtelnud.

Ma olen üllatunud, kui mõtlen selle töö suurusele. Võin kinnitada, et just see töö on praegusel ajal vajalik, ning tunnen, et te teete seda kogu hingest. Arendage endas Jeesuse Vaimu, just nagu Ta ütles, et ei saa teha midagi muud kui seda, mida Isa Tal teha käskis vt Jh Ärge hoolige raskustest ja näilistest kaotustest! Heitke kõrvale isiklikud huvid ja teid saadab suur ja hiilgav edu ning kogu Kirik saab näha teie töö tulemusi.

Binaarse valiku redel Lopetage kahjumi valikuvoimalused

Ärge tehke välja mõnede inimeste ükskõiksusest ja väikestest pettumustest, mis teile osaks saavad; Issanda Vaim on teiega; te puudutate inimeste südameid ja saate võitu nende ükskõiksusest; … te tunnete rahulolu teile usaldatud töö kordaminekust. Te avastate, et ei pea sellest rääkima, sest Issanda Vaim kinnitab seda inimestele nende tunnetes ja see kinnitus ja tunne on teie volitus.

Te kohtate inimesi, kes arvavad, et teavad teist rohkem, kuid kui täidate oma kohust, siis tunnevad nad teie lahkudes, et teil on midagi enamat kui neil ja et te olete neid õnnistanud ja aidanud. Teie alandlikkus ja Issanda Vaim, mis teil on, tunnistavad, et sobite täitma oma kohta. Püüdke mõista inimloomust ja käituge vastavalt, et teha kõik inimesed õnnelikuks ja kõik meeldivaks. Enne teeleasumist asetatakse teid ametisse.

Me palume teie eest ning soovime kuulda teie edusammudest. Olge südamelt tasased ja alandlikud!

Uued funktsioonid ja teadaanded

See on kõik, mida ta peab tegema. Ma olen märganud, et kui kõik minu ajalikud mured on kõrvale heidetud, pühendub mu silm vaimsetele asjadele.

HCP varude valikud Valju valiku strateegia

Palvetage, vennad, ja ärge pidage paljuks kui olete andeks andnud Ise misjonil teenides leidsin, et paari nädalaga suutsin kodu unustada ja Jumala Vaim toetas mind. Vabadus ja rõõmsameelsus kutsuvad Vaimu, kuid ärge ülearu palju naljatlege. See on olnud Jumala sulaste koorem, mida nad on kandnud juba aegade algusest peale, ja me peame olema rahul ustavate teenijate ponnistuste tulemusega, isegi kui meie abiga tuuakse vaid mõned Indikaatorid binaarkaubanduses tundmisele.

Privaatsustingimused

Mis juhtub ainult üks viis neist ohutult eemale tüürida ja see on heita kõrvale kurjus, isegi kõik see, mis paistab olevat halb. Neid ahvatletakse ühel või teisel viisil. Nii tegutseb meie lunastuse vaenlane, kuid Iisraeli vanemad peavad kiusatustest üle olema, ja et seda edukalt teha, peavad hoidma end maailmast puutumata. Kuid kui nad lähevad üle vaenlase poolele ja saavad osa maailma vaimust, siis kaotavad nad oma jõu ning muutuvad teiste inimeste sarnaseks, kes on kõlblikud minema koju kurvastama nagu teised langenud ning põhjustama oma armsamatele südamevalu.

Meie südamed rõõmustavad, kui aitame teistel saada evangeeliumi täiuse. Me arvame, et selle töö täidesaatmiseks on vaja palju kannatlikkust, usku, usinust, visadust et jagada voimalusi pikameelsust. Linnades, kus tuhanded evangeeliumi vastu võtsid, juhtus mitmel puhul, et kuude viisi ei kandnud töö mingit vilja, enne kui nendele põhimõtetele küllaldaselt tähelepanu pöörati. Meie misjonäridest vanemate armastus maailma inimeste vastu, kes on neile võõrad, ja inimeste armastus nende vanemate vastu, kes toovad neile evangeeliumi sõnumi, on iseenesest küllaldane, et veenda ausat südant: see armastus lähtub Jumalast ning Jumal on meiega.

  • Uued funktsioonid ja teadaanded - Google Ads Abi
  • See on niivõrd oluline, et otsustasime konsentraadi ära tuua.
  • Privaatsustingimused - Panasonic

Püha tunne, kui olete andeks andnud meis äratab Püha Vaim, eristab meid ülejäänud inimkonnast; see tunne muudab kogu maailma ning veenab uskmatuid inimesi, et Jumal pole mitte ainult meie kõigi Isa, vaid me olema ka Tema sõbrad ja sulased. Ma olen asetanud kõik ohvrialtarile, et võiksin Teda austada, teha Tema tahtmist ning levitada elu põhimõtteid inimlaste hulgas.

Kui ma meenutan minevikku ja näen, kuidas Issanda käsi on avanud mulle tee ning saatnud mulle ootamatu edu igas asjas, mis puudutab neid misjoneid, tunnen kahekordset indu täita Tema tahet ka edaspidi. Keel ei suuda väljendada minu südamlikku tänu nende õnnistuste eest. Neile vendadele ja pühadele, kelle lahke vaim ja huvi Jumala töö vastu on eriti väljendunud nende misjonitöös, valagu Kõigevägevam oma õnnistusi võrdse heldusega.

Ja kui nad aastate pärast kui olete andeks andnud tuhandetelt ja kümnetelt tuhandetelt inimestelt, kelle hulgas nad teenisid, tänuhüüdeid Kõigevägevamale ilmutuse valguse eest, siis rõõmustavad ka nemad teades, et nad osalesid selle imelise lunastuse täideviimisel.

Soovitusi uurimiseks ja õpetamiseks Peatükki uurides või õpetamiseks valmistudes kaaluge järgmisi soovitusi. Mil viisil mõjutab see küsimus kõikide Kiriku liikmete võimalusi jagada evangeeliumi?

Kuidas võite teie järgida seda nõuannet ja aidata kellelgi leida tõelist õnne? President Snow rääkis ohverdustest, mida tema ja teised tõid, et jagada evangeeliumi lk Et jagada voimalusi ohverdusi olete teie näinud inimesi tegemas, et jagada evangeeliumi? Miks on inimesed valmis neid ohvreid tooma?

Päeva Sõnum. Nr 96. 29. juuli – 4. august 2018

Kuidas aitavad kinnitused lk põhimisjonäre? Kuidas aitavad need meid evangeeliumi jagamisel? Mil viisil võime kasutada neid õpetusi, et aidata kedagi, kes ei tea, kas minna teenima misjonile?

Kaubandusvoimalused Konto nouded Dunaamiline kauplemise susteem

Näiteks mida teie arvates tähendab heita kõrvale isiklikud huvid? Kuidas võime leida tee iga inimese südamesse? Lugege peatüki viimast lõiku, milles president Snow kirjeldab misjonitööst saadavat kestvat rõõmu.

Millal olete teie tundnud rõõmu misjonitööst? Mispärast peame vahel olema kannatlikud ja alles siis võime täielikult kogeda rõõmu?