Liigu sisu juurde

Sotsiaalne vastutus sotsiaalne vastutus - ettevõtte kohustus jätkata pikaajaliste avalike kasulike eesmärkide saavutamist, mille ta vastu võttis vastu võetud õigusaktide ja majanduslikud tingimused. Samal ajal ei piirdu meie abi materiaalse toega. Kui kõnealused tehingud on üksteisest sõltuvad, moodustavad need ühe koondumise. Seega ei ole teistes valdkondades kasutatavad kontrolli mõiste määratlused ühinemismääruses sätestatud kontrolli mõiste suhtes tingimata otsustavad. Faktiline ühinemine võib põhineda ainult lepingulisel korral, 12 kuid seda võivad tugevdada ka majandusüksuse moodustavate ettevõtjate vahelised vastastikused osalused.

Siiski ei tundu artikli 5 lõike 2 teine lõik kehtivat erinevate tehingute suhtes, millest vähemalt ühes osalev asjaomane ettevõtja eristub sama de st müüja te st ja ostja te st.

Seega ei kohaldata artikli 5 lõike 2 teist lõiku olukorras, kus kahest tehingust ühega omandatakse ainukontroll ja teisega ühiskontroll, v.

Sügis / talv 2017/2018: KAKS MUSTI JA BUONGUSTO MÄRGIS

Sisemine ümberkorraldamine 51 Koondumine ühinemismääruse tähenduses piirdub kontrolli üleminekuga. Kontsernisisesed ümberkorraldused ei kujuta endast koondumist. See kehtib näiteks osaluse suurendamise kohta, millega ei kaasne kontrolli üleminekut, või tegevuse ümberkorraldamise kohta, nagu börsil noteeritud kaksikettevõtte ühinemine üheks juriidiliseks isikuks või tütarettevõtjate ühinemine. Koondumisega on tegemist üksnes siis, kui tehinguga kaasneb ühe ettevõtja kontrolli üleminek ja seega ei ole enam tegemist täielikult kontsernisisese tehinguga.

Riigiosalusega ettevõtjaid hõlmavad koondumised 52 Erandliku olukorraga on tegemist siis, kui nii omandavad kui ka omandatavad ettevõtjad on ühele ja samale riigile või ühele ja samale avalik-õiguslikule asutusele või omavalitsusele kuuluvad äriühingud.

Igapaevased kaubandusstrateegiad Kanada

Sellisel juhul oleneb tehingu käsitamine ettevõttesisese ümberkorraldamisena sellest, kas mõlemad ettevõtjad olid varem sama majandusüksuse osad. Kui ettevõtjad olid varem erinevate iseseisva otsustamisõigusega majandusüksuste osad, käsitatakse tehingut koondumisena, mitte sisemise ümberkorraldusena Kui erinevad majandusüksused säilitavad iseseisva otsustamisõiguse ka pärast tehingut, tuleks tehingut siiski käsitada üksnes sisemise ümberkorraldusena, isegi kui erinevaid majandusüksusi moodustavate ettevõtjate aktsiad kuuluvad ühele ja samale majandusüksusele, näiteks valdusettevõtjale Ainukontroll 54 Ainukontrolliga on tegemist siis, kui ainult ühel ettevõtjal on teise ettevõtja üle otsustav mõju.

Kas Forex kauplemine on algajatele hea?

Eristada saab kahte üldist olukorda, kus ettevõtjal on ainukontroll. Esiteks on ainukontrolli omaval ettevõtjal õigus võtta vastu teist ettevõtjat käsitlevaid strateegilisi ärialaseid otsuseid.

Selline õigus saadakse tavaliselt siis, kui ettevõtja omandab äriühingus häälteenamuse. Teiseks on ainukontrolliga tegemist ka siis, kui ainult ühel aktsionäril on ettevõtja strateegiliste otsuste suhtes vetoõigus, kuid tal ei ole õigust kõnealuseid otsuseid ise vastu võtta nn negatiivne ainukontroll.

Sellisel juhul on ühel aktsionäril sama mõjujõud, mis on tavaliselt ettevõtet ühiselt kontrollivatel üksikutel aktsionäridel, st õigus takistada strateegiliste otsuste vastuvõtmist.

Vastupidi ühiskontrolli all olevatele ettevõtetele ei ole teistel aktsionäridel sama mõjujõudu ja negatiivset ainukontrolli omav aktsionär ei pea kontrollitava ettevõtja strateegilise käitumise suunamisel tegema tingimata koostööd teiste aktsionäridega.

Kuna kõnealune aktsionär saab tekitada ummikseisu, on tal otsustav mõju artikli 3 lõike 2 tähenduses ja seega kontroll ühinemismääruse tähenduses Muude asjaolude puudumisel ei anna omandamine, mis ei hõlma häälteenamust, üldjuhul kontrolli isegi juhul, kui ettevõtja omandab enamiku aktsiakapitalist.

Kui äriühingu põhikirja kohaselt on strateegiliste otsuste vastuvõtmiseks vajalik kvalifitseeritud häälteenamus, ei tarvitse lihthäälteenamuse omandamine anda nende omandajale strateegiliste otsuste vastuvõtmise õigust, kuid sellest võib piisata takistamise õiguse ja seega negatiivse kontrolli omandamiseks. Nendeks võivad olla eelisaktsiad, millega kaasnevad eriõigused, mis võimaldavad vähemusaktsionäril määrata sihtettevõtja kaubandusstrateegiat, näiteks õigus määrata ametisse rohkem kui pooled järelevalve- või haldusnõukogu liikmed.

Ainukontrolli võib teostada ka vähemusaktsionär, kellel on organisatsioonilise ülesehituse tõttu õigus juhtida äriühingu tegevust ja määrata selle äripoliitikat nt usaldusühingu täisosanikuna, kellel sageli isegi puudub osalus.

Nii on esmajoones siis, kui aktsionär saab aktsionäride koosolekul tõenäoliselt häälteenamuse oma osaluse suuruse tõttu ja seda tõendab tema esindatus eelmistel aastatel peetud aktsionäride koosolekutel Komisjon teeb prognoose varasema hääletuskäitumise põhjal ja võtab arvesse arvatavaid muutusi aktsionäride esindatuses, mis võivad toimuda pärast tehingut Komisjon analüüsib muude osanike seisukohti Igapaevased kaubandusstrateegiad Kanada hindab nende rolli.

Hindamise aluseks olevateks kriteeriumideks on eelkõige asjaolud, kas ülejäänud aktsiad on hajutatud, kas teised olulised aktsionärid on peamise vähemusaktsionäriga struktuuriliselt, majanduslikult või perekondlikult seotud ja kas teistel aktsionäridel on sihtettevõttes strateegilised või puhtalt majanduslikud huvid; kõnealuseid kriteeriume hinnatakse iga juhtumi puhul eraldi Kui vähemusaktsionär saab tõenäoliselt oma osaluse, varasema hääletuskäitumise ja teiste aktsionäride seisundi tõttu aktsionäride koosolekul püsiva häälteenamuse, siis peetakse kõnealust peamist vähemusaktsionäri ainukontrolli omavaks Sellisel erandjuhul võidakse optsiooni koos muude teguritega arvesse võttes leida, et tegemist on faktilise ainukontrolliga Ühiskontroll 62 Ühiskontrolliga on tegemist siis, kui kahel või enamal ettevõtjal või isikul on võimalik teist ettevõtjat otsustavalt mõjutada.

Otsustav mõju tähendab seejuures tavaliselt võimalust takistada tegevusi, mis määravad ettevõtja kaubandusstrateegia. Vastupidi ainukontrollile, mille puhul konkreetne aktsionär saab õiguse suunata ettevõtja strateegilisi otsuseid, iseloomustab ühiskontrolli ummikseisu tekkimise võimalus, mis tuleneb kahe või enama emaettevõtja õigusest kavandatud strateegilised otsused tagasi lükata.

Järelikult peavad kõnealused aktsionärid jõudma ühisettevõtte kaubanduspoliitika kindlaksmääramisel kokkuleppele ning tegema koostööd Kui aktsionärid emaettevõtjad peavad kontrollitavat ettevõtjat ühisettevõtet käsitlevate tähtsate otsuste tegemisel jõudma kokkuleppele, on tegemist ühiskontrolliga. Hääleõiguste võrdsus või võrdõiguslikkus otsuseid tegevate organite liikmete nimetamisel 64 Kõige selgem ühiskontrolli vorm esineb juhul, kui on üksnes kaks emaettevõtjat, millele kuulub ühisettevõttes võrdne hääleõigus.

Sellisel juhul ei pea nad sõlmima ametlikku kokkulepet. Kui ametlik kokkulepe on siiski olemas, peab see olema kooskõlas emaettevõtjate võrdsuse põhimõttega, sätestades näiteks, Igapaevased kaubandusstrateegiad Kanada mõlemal on õigus nimetada juhtorganitesse võrdne arv esindajaid ja et ühegi liikme hääl ei ole otsustav. Vetoõigused 65 Ühiskontroll võib eksisteerida isegi juhul, kui kahel emaettevõtjal ei ole otsuseid tegevates organites võrdset hääleõigust või esindatust või kui emaettevõtjaid on rohkem kui kaks.

Selline olukord tekib, kui vähemusaktsionäridel on täiendavad õigused, mis võimaldavad neil panna veto ühisettevõtte strateegilise kaubandusliku käitumise osas hädavajalikele otsustele Sinu e-postiaadressi bitkoinas gali prarasti daugiau nei investuoti avaldata. Forexi robotid ja signaalid Igapaevased kaubandusstrateegiad Kanada saidiplaan Forexrobots24 Kullahinnad, jeen Soar. Salvestage minu nimi, e-post ja veebisait sellesse brauserisse järgmisel korral, kui kommenteerin.

Otse sisu juurde. Algab: Ela nüüd: september 16 GMT. Kas peaksin investeerima bitcoinidesse Parimad iq binaarsed valikud ea DailyFX Summit'i 2. Milline on maakleri kauplemisteenuse kvaliteet? Valitud maakleri teenus ja pakutav platvorm on hädavajalikud, et tagada parimad kaubandustulemused.

  • Kaubanduse signaalid iga paev
  • Vaarib dollari bitcoini vaart
  • Broadway Gaming lisab Bingo saitidele Pragamtic teenindusaegu | Tasuta Kasiino Mängud
  • Sotsiaalmeedia 10 šokeerivat mõju noortele -

Kui kauplesite näiteks aeglasel ja regulaarselt kukkunud süsteemis, siis ei pruugi teil olla võimalik kauplemisele siseneda või sealt väljuda soovitud hinnaga. Selle asemel on oluline otsida vahendajat, kes pakub kõrget likviidsust, madalat levikut ja võimet täita tellimusi soovitud hinnaga või võimalikult lähedale sellele.

10 Sotsiaalmeedia šokeerivad mõjud noortele

Teine osutatava teenuse element on marginaalinõuded ja kättesaadava finantsvõimenduse tase. Kuigi Forexi kauplemisel ei ole vaja valida kõrgeimat võimalikku finantsvõimendust, siis lihtsalt teades, et maakler pakub oma reguleeriva asutuse poolt heaks kiidetud kõrgeima finantsvõimenduse taseme, tähendab see, et kui teie kogemus kasvab, võite hakata suurendama oma finantsvõimendust vastavalt teie eelistustele. Mis on kauplemise kulud? Kuna Forexi kauplemine võib olla tulu teeniv tegevus, on oluline käsitleda kauplemist äritegevusena, kus kaalute nii, kuidas maksimeerida oma sissetulekut, kuidas vähendada kulusid kui ka riskide minimeerimiseks.

Seda silmas pidades kaaluge enne Forexi valimist mõnda Forexi maakleri kauplemisega seotud kulusid. Kaaluda tuleb järgmistest valdkondadest: Nende levikute suurus: Me oleme juba arutanud, kuidas leviku suurus mõjutab teie potentsiaalset kauplemisvoogu, kuna iga valuutapaar peab ületama leviku enne, kui kaubandus muutub kasumlikuks.

Broadway Gaming lisab Bingo saitidele Pragamtic teenindusaegu

Seda silmas pidades otsige vahendajat, kes pakub madalaid hinnatasemeid. Komisjonid: Ideaalis peaksite valima Forexi maakleri, kes ei võta komisjonitasusid, sest komisjonitasud vähendavad teie potentsiaalset kasumit. Minimaalne deposiit: Paljud Forexi maaklerid paluvad kauplejalt teha reaalajas kauplemiskonto avamisel minimaalse tagatisraha, seega on kõige parem leida see, millel on madalaim summa.

Odavaim Forexi maakleri otsimisel tõuseb see tõesti levikute, täitmise kvaliteedi, vahendustasu ja minimaalse tagatisraha kombinatsioonini. Need peaksid olema viimased punktid, mida kaalute pikaajalise kauplemiskonto avamisel. Algajate parim Forex maakler sõltub sellistest elementidest nagu kauplemissüsteem, hinnapakkumine, instrumentide portfellid, täitemudelid ja pakutav võimendav mõju.

Igapaevased kaubandusstrateegiad Kanada

Milliseid tooteid ja turge nad pakuvad? Valides Forexi maakleri, tahate ilmselt veenduda, et neil on ligipääs mitmesugustele valuutapaaridele, sealhulgas suurettevõtetele, alaealistele ja eksootikale.

Air Canada teatab novembrikuu rekordilisest koormustegurist

Aga teiste finantsinstrumentidega? Kui kaalute kauplemist Forexi ja CFD vahendajaga, on hea mõte uurida ka teisi nende pakutavaid vahendeid. See tagab, et kui otsustate tulevikus kaubelda aktsiate, indeksite, ETFide, kaupade, krüpteerimisvaluutade ja muude instrumentidega, ei pea te seda uut vahendajat leidma. Milliseid kauplemisvahendeid neil on? Kauplemisvahendite kvaliteet, mida Forexi maakleri pakkumine pakub, võib teie kauplemiskogemust oluliselt muuta.

Enamikul juhtudel sõltuvad olemasolevad vahendid kasutatavast kauplemisplatvormist või platvormidest. Kas maakleri pakkumine sobib teie kauplemisstiiliga? Oluline on kaaluda, kas Forexi maakler ja nende kauplemisplatvorm sobivad teie kauplemisstiiliga. Näiteks võite olla huvitatud Forex scalping strateegia järgimisest, mis hõlmab väikese valuuta liikumise suure koguse väikeste kasumite tegemist.

Igapaevased kaubandusstrateegiad Kanada

Sellisel juhul peate tagama, et igal potentsiaalsel maakleril on minimaalne kaugus turuhinna ja teie peatuskahjumi ning Igapaevased kaubandusstrateegiad Kanada vahel. Või kui te olete Forexi uus kauplemine, siis ei pruugi te olla mugavad, kui kasutate maakleri pakutavat maksimaalset võimendust. Seda silmas pidades kontrollige, kas maakler lubab kasutada nominaalset võimendust - kus saab valida kauplemisel kasutatava finantsvõimenduse summa, olenemata maksimaalsest limiidist. Kas nad pakuvad haridust ja tuge?

Lõpuks kaaluge, kas Forexi maakler pakub haridust ja tuge. Jätkuv haridus on Forexi kaupleja arengu ja parimate tulemuste saavutamise seisukohalt oluline.

Eelkõige peaksite otsima Forexi maakleri, Valikud brandi kauplemine on teie riigis suur kohalolek, või pakub vähemalt oma telefonis telefoni ja e-posti tuge.

Tõhus kliendiküsimuste ja kaebuste esitamise menetlusega maakler tagab, et kui Forexi kaupleja esitab päringu ja seda ei saa mõne tunni jooksul lahendada, edastatakse see viivitamatult klienditoe teenistusele või vastavusosakonnale. Kui soovite seda teemat üksikasjalikumalt uurida, siis miks mitte vaadata meie põhjalikku juhendit õige Forex ja CFD maakleri valimiseks? Mida otsida Forex Trading Platformis Lisaks maakleri valimisele uurite ka Forexi kauplemistarkvara ja -platvorme.

Kauplemisplatvorm on teie kauplemise keskne element ja teie peamine tööriist.

Igapaevased kaubandusstrateegiad Kanada

See on pusle oluline osa, sest parimad Forexi vahendid võivad teie kaubandustulemusi oluliselt mõjutada. Niisiis, mida peaksite oma võimaluste kaalumisel otsima?

Sharpe'i suhte arvutamine minu kaubandusstrateegia jaoks

Forexi kauplemisplatvormi hindamisel veenduge, et see sisaldab järgmisi elemente: Usaldusväärsus: kas kauplemisplatvorm on piisavalt usaldusväärne, et saavutada soovitud kaubandustulemused?

Võimalik tugineda noteeritud hindade täpsusele, edastatavate andmete kiirusele ja kiirele tellimuste täitmisele on oluline, et Forex saaks edukalt kaubelda, eriti kui kavatsete kasutada väga lühiajalisi strateegiaid nagu scalping.

Teave peab olema kättesaadav reaalajas ja platvorm peab olema alati kättesaadav, kui Forex turg on avatud. See tagab, et saate ära kasutada kõiki võimalikke võimalusi, mis võivad esineda. Turvalisus: kas teie rahalised vahendid ja isikuandmed on kaitstud? Teage 25 tagatud näpunäidet oma turundusstrateegia muutmiseks Facebookis 6 Enam kui pooled teismelised kogevad FOMO-d Hirm kadumise ees on ärevus, et jäädakse huvitavatest ja põnevatest sündmustest, mis võivad kellegi ümber toimuda.

FOMO põhjustavad peamiselt postitused ja lood, mida tunnistati sotsiaalmeedia platvormidel. Kui teil on olnud kombeks oma sotsiaalmeedia kontosid, nagu Instagram ja Facebook, liiga sageli kontrollida, et kontrollida, mida sõbrad teevad, on teil selgelt FOMO sümptomid. Järgnevalt on toodud Igapaevased kaubandusstrateegiad Kanada viisid, kuidas tulla toime hirmuga kaotada - Meditatsioon ja tervislik Enesejutt endale meelde tuletada, et keegi pole absoluutselt täiuslik.

Eeliste omaksvõtmine sellest, mida teete oma tuleviku paremaks muutmiseks, selle asemel et muretseda selle pärast, mida teised teevad. Motiveerimine pingutama, et paremini jõuda. Olles tänulik selle jaoks, mis teil on, selle asemel, et end halvasti tunda. Õnn on rohkem jälitamine; eneseteostus on võti.

Enda distantseerimine isegi kui see tähendab oma sõprade sotsiaalmeedias blokeerimist või summutamist mõneks ajaks. Hirm kaotuse ees on lihtsalt meeleseisund. Ja sotsiaalmeedias oli kõik lõbus ja kui see ei täida oma põhieesmärki, on parem veeta oma aega tõhusamalt.

Vahetu rahuldus- See tunne, mis teil tekib, kui kuulete märguannet ja näete, et teile on sotsiaalmeedias meeldinud, on põhimõtteliselt kohene rahulolu. Teaduslikult öeldes on dopamiini vabanemisest tulenev viivitamatu täitmine ja rahulolu ilma kannatuseta vahetu vaevatasu.

10 Film Perang Terbaik Berdasarkan Kisah Nyata Paling Mengharukan

Las ma ütlen Igapaevased kaubandusstrateegiad Kanada ka, et sama neurokeemiline aine, dopamiin, vabaneb suitsetamise, joomise, narkootikumide tarvitamise või sõltuvust tekitavate tegevuste ajal.

Järgnevalt kirjeldame sotsiaalmeediasõltuvuse kahjulikke mõjusid - Vahetu rahuldus sotsiaalmeedias loob Igapaevased kaubandusstrateegiad Kanada ebaõige ettekujutuse edust ja mõjutab seega sotsiaalmeediat inimese käitumises. Sotsiaalmeediasõltuvus võib viia 'Phantom-vibratsioonisündroom', mille tagajärjel tunneb vajadus telefoni uuesti ja uuesti kontrollida, sest ta tundis märguande vibratsiooni, kõlab tuttavalt?

Pikema perioodi vältel võib tekkida vajadus piltide postitamise järele, just selleks, et tunda end valideerituna ja säilitada seda vale ego avalikkuse ettekujutuses. Üldiselt valmistab muret ükskõik millest sõltuvus. Facebooki esimene president Sean Parker, selgitas Facebooki arendamise eesmärk tarbida võimalikult palju meie teadlikku tähelepanu ja aega. Kas tunnete end juba reetvat? Sarnaselt sotsiaalmeediaga on meeldimistest, jagamisest, kommentaaridest ja tellijatest saanud sotsiaalmeedia valuuta vorm.

Seda sotsiaalmeedia valuutat kasutatakse toodete, antud juhul meie postituste, väärtuse pakkumiseks. Turunduses nimetatakse seda Tähelepanu säästlikkus. Sotsiaalmeedias konkureerib iga postitus tähelepanu pärast ja kui me sellele tähelepanu pöörame meeldimiste, kommentaaride või aktsiate näol, muutub see väärtust omistavaks tehinguks.

Milles on probleem? Sotsiaalmeedia käepidemetes on meie postitused toode ja me laseme teistel kaudselt meile väärtust omistada. Mitu korda, kui meie postitused ei saa keskmisega võrreldes piisavalt meeldimisi ja kommentaare, kustutate või arhiveerite selle tõenäoliselt nagu toodet hoitakse riiulil, kui seda ei müü.

See muudab meie identiteedi idee lõpuks usaldusväärseks, kui teised meid tajuvad. Sotsiaalne vastutus sotsiaalne vastutus - ettevõtte kohustus jätkata pikaajaliste avalike kasulike eesmärkide saavutamist, mille ta vastu võttis vastu võetud õigusaktide ja majanduslikud tingimused.

Kokkuvõttes tuleb öelda, et ettevõtete sotsiaalne vastutus ei ole ainult inimeste ees olev äriühingu vastutus, organisatsioonid, kes seisab tegevusprotsessis ühiskonnale tervikuna, mitte ainult põhimõtete hulka mida ettevõte ehitab oma äriprotsesse, mille kohaselt äriühing ehitab oma äriprotsesse ja ettevõtlusalase ja sotsiaalse tegevuse filosoofia, mida ettevõtted hoolitsevad nende arengu eest, tagades inimeste eluväärtuse väärilise elatustase.

Ühiskond tervikuna ja keskkonna säilitamine järgnevate põlvkondade jaoks. Spots B. Sotsiaalne kontroll: sõnastik.

Igapaevased kaubandusstrateegiad Kanada

Sotsiaalne mõõtmine ettevõtluses. Rahvusvahelised ärijuhtide foorum Prince Walesi egiidi all. Maja "Red Square", Palazzi M. Ettevõtte sotsiaalne vastutus ja äritegevus. Palazzi, J. Institutsionaalne summeerimis- Djordjijapetkoski, Saskiakerse - Maaker, Alisavalderanania. Ettevõtte vastutus ühiskonnale. Ettevõtte sotsiaalse aruande. Fitchi assotsiatsiooni soovitused.

Euroopa Komisjon. Litovchenko, M. Stephen, M. Edition: Pen. Maja "Villama", Sissejuhatus Ettevõtluse sotsiaalne vastutus on esiteks seaduses ettenähtud sotsiaalsete kohustuste organisatsioonide täitmine ja valmisolek rangelt kaasa asjakohaseid kohustuslikke kulusid. Üldiselt soovitab CSR: Tootmine piisavas koguses tooteid ja teenuseid, mille kvaliteet vastab kõigile Crypti kaubandusstrateegia standarditele, tingimusel et kõik õigusaktid tegutsevad äri; Töötajate õiguste vastavus teatavatel sotsiaalsete tagatiste ohutuks tööks, sealhulgas uute Igapaevased kaubandusstrateegiad Kanada loomisel; Täiustatud koolituse ja personali oskuste hõlbustamine; Keskkonnakaitse ja impordiressursside kokkuhoid; Toetus võimsuse jõupingutustele territooriumi arendamisel, kus organisatsioon on postitatud kohalike sotsiaalsete institutsioonide abi; Abi vaestele peredele, puuetega inimestele, orbudele ja üksildasetele eakatele; Üldtunnustatud õiguslike ja eetiliste standardite järgimine.

Eesmärgid: · Teostada ettevõtte sisemise sotsiaalse vastutuse analüüsi ettevõttes; · Analüüsida välise CSR ettevõttes; · Teha järeldusi CSRi arendamise kohta ning soovitusi ettevõtete sotsiaalse vastutuse arendamiseks ettevõttes. Peatükk 1. Ettevõtte konsolideeritud abonentide baas, ilma et võtta arvesse MTS Valgevese abonendibaasi, on umbes miljonit abonenti. Ettevõte pakub ka fikseeritud ja kaabeltelevisiooniteenuseid kõigis Venemaa föderaalsetes piirkondades CPD abonentide arv ja tasustatud TV ületab 7 miljonit.

Ettevõte pakub kvaliteetseid kõneteenuseid, andmeedastus ja kiire Interneti-ühendus, pakub uut tariifiplaanid ja uuenduslikud teenused, mis vastavad mitmesugustele era- ja ettevõtete abonentide mitmekesistele vajadustele.